Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Εκδόθηκε η επικαιροποιημένη κατάσταση με τα πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας (κατηγοριοποιημένα ανά βαθμό παράβασης) η οποία περιλαμβάνει τις ποινές που σχετίζονται με το έκτακτο και προσωρινό πλαίσιο, το οποίο ισχύει λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι τρεις περιπτώσεις που ταξινομήθηκαν ανήκουν στην κατηγορία “Πολύ Υψηλές Παραβάσεις – Πρόστιμο ανά θιγόμενο από € 1.000,00 έως € 2.000,00”.

Ειδικότερα :

  • Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ : € 1.200,00

 

  • Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ : € 1.200,00

 

  • Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ : € 1.200,00

 

Το πλήρες σώμα της απόφασης 14675/469/07-04-2020 μπορείτε να το βρείτε εδώ

 

Share This Story, Choose Your Platform!