Η διαχείριση του στόλου είναι ένα καινοτόμο διοικητικό εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες εντάσεως μεταφορικών μέσων να οργανώνουν και να συντονίζουν τα οχήματα εργασίας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους και την τήρηση των κανονισμών και των σχετικών κωδίκων οδικής κυκλοφορίας. Ενώ χρησιμοποιείται συνήθως για την διαχείριση οχημάτων, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διαγιγνώσκει μηχανικές βλάβες, καθώς και να συλλέγει πληροφορίες αξιολόγησης προσωπικού (μηχανικών και οδηγών).

Η διαχείριση του στόλου χρησιμοποιείται από ταχυμεταφορές, εταιρείες παράδοσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις επισκευής και παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης του οχήματος, την επιβεβαίωση της ασφάλειας και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Αν και συνήθως σχετίζεται με τα αυτοκίνητα παράδοσης και τα φορτηγά, η ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογία διαχείρισης στόλου.

Τα οχήματα χρησιμοποιούν τηλεματικές συσκευές όπως το GPS για αξιόπιστη ανίχνευση παγκόσμιου αυτόματου εντοπισμού οχημάτων (AVL), αν και μερικοί χρησιμοποιούν το GLONASS ή λιγότερο ακριβή κυψελοειδή τριγωνισμό σε απομακρυσμένες και λιγότερο διανυθείσες περιοχές.

Το λογισμικό επιτρέπει σε μια εταιρεία διαχείρισης και τους αποστολείς να παρακολουθούν όλα τα οχήματα από μια κεντρική τοποθεσία. Τα συστήματα παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του οδηγού, της σωστής χρήσης του οχήματος, των διακοπών εργασίας και της ασφάλειας. Το λογισμικό διαχείρισης στόλου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάποιες δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, όπως ο περιορισμός της ταχύτητας, ο περιορισμός της περιστροφής του κινητήρα και η σταδιακή επιβράδυνση ή στάση των οχημάτων. Τα απομακρυσμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας βοηθούν στην πρόληψη κλεμμένων οχημάτων και φορτίου με GPS, χαρτογράφηση και κυψελοειδή τεχνολογία για την ταχεία και ακριβή εντοπισμό αδίστακτων οχημάτων. Η λειτουργία του οχήματος παρακολουθείται συχνά για μηχανικά προβλήματα και αποτελεσματικότητα, βοηθώντας τη συνολική απόδοση της εταιρείας και προστατεύοντας την κερδοφορία.

Share This Story, Choose Your Platform!