Ο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2016-2018”, αποτελεί την πρώτη καταγραφή των στρατηγικών και των επιχειρησιακών πρακτικών που συνδέονται άμεσα με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, με διαχωρισμό μεταξύ καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πηγή : metrics.ekt.gr

Share This Story, Choose Your Platform!