Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, γνωστοποιήθηκε το μέγεθος της συρρίκνωσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως και 30 Ιουνίου 2020 (β’ τρίμηνο). Η πτώση κινήθηκε στα επίπεδα του 15,3%, σε σχέση με την ανάλογη τριμηνία του 2019.

Οι βασικές παράμετροι μεταβολών, παρουσιάζονται ως εξής :

Κονδύλι 2020 Q2 vs 2019 Q2
Καταναλωτική δαπάνη -10,1%
Ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια -10,3%
Εξαγωγές αγαθών -15,4%
Εξαγωγές υπηρεσιών -49,4%
Σύνολο εξαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες) -32,1%
Εισαγωγές αγαθών -15,3%
Εισαγωγές υπηρεσιών -25,7%
Σύνολο εισαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες) -17,2%
ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε.Π. -15,3%

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι επιβαρύνθηκε και το εμπορικό ισοζύγιο, αφού τα μεν αγαθά παρουσίασαν άνοιγμα 0,1 ποσοστιαίων μονάδων ενώ οι υπηρεσίες 23,7. Συνολικά, το ισοζύγιο άνοιξε κατά 14,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε απόλυτους αριθμούς,η επίδοση του β’ τριμήνου 2020 ανήλθε σε € 41,3 δισ., ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 σε € 48,7 δισ.

Πηγή : statistics.gr

Share This Story, Choose Your Platform!