Αισιόδοξες τάσεις κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδου του λιανικού εμπορίου, με περίοδο αναφοράς το Μάϊο του 2021, συγκρινόμενος τόσο με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όσο και με τον Απρίλιο του 2021.  Ειδικότερα :

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 15,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021 αύξηση 2,1% (Πίνακες 1, 2). Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 15,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021 αύξηση 3,0%.

Ομοίως αυξητικές τάσεις, κατέγραψαν, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Απριλίου 2021 (αύξηση 5,8%) και ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Απριλίου 2021, (αύξηση 5,0%).

Η μεγαλύτερη αύξηση, στο επίπεδο του Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου, προήλθε από τη δραστηριότητα ένδυσης – υπόδησης (+47,6% Μάιος 21 / Μάιος 20). Ακολούθησαν :

  • Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (+29,3%)
  • Φαρμακευτικά Καλλυντικά (+19,8%)
  • Βιβλία Χαρτικά Λοιπά είδη (+14,25).

Τέλος, τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, ολοκληρώνουν την κατάταξη με θετική μεταβολή +3,3%.

Κατά τα λοιπά χρήζουν αναφοράς, τα εξής ευρήματα :

  • Ο ΔΚΕ Λιανεμπορίου (τόσο ως δείκτης Κύκλου Εργασιών όσο και ως δείκτης όγκου) βρίσκεται πλέον άνω των 100 μονάδων βάσης το Μάϊο του 2021 (107,8 και 107,3 αντιστοίχως). Τον αντίστοιχο περσινό μήνα κινήθηκε διακριτά κάτω των 100 μ.β. (93,7 και 93,1 αντιστοίχως)
  • Σε επίπεδο μεταβολής (%) πρώτη δραστηριότητα είναι η ένδυση – υπόδηση (+47,6% και +56,1% αντιστοίχως ως ΔΚΕ και ΔΟ). Σε επίπεδο μ.β. κυριαρχεί η δραστηριότητα των φαρμακευτικών – καλλυντικών προϊόντων (137,3 και 142,9 αντιστοίχως ως ΔΚΕ και ΔΟ)
  • Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα των στοιχείων, η αύξηση του ΓΔΚΕ κατά 15%, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2019, ενώ ως επίδοση μ.β., είναι η 6η καλύτερη για τους τελευταίους 29 μήνες

Share This Story, Choose Your Platform!