Συμφωνία με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδοτότηση 180 εκατ. ευρώ  στην έρευνα

Ο Οδικός Χάρτης περιγράφει λεπτομερώς πώς η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα υποστηρίξουν επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ σε δράσεις για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 2030 και θα ευθυγραμμίσουν όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές τους με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή έως το τέλος του 2020.

Επιπλέον, περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίον ο Όμιλος ΕΤΕπ στοχεύει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) και τη βιώσιμη ανάπτυξη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αποτελεί μια σημαντική συμβολή στον ρόλο της Ευρώπης η οποία ηγείται της προσπάθειας για την απαλλαγή από τον άνθρακα και την οικοδόμηση μιας πράσινης, ανθεκτικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομία», δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Χρηματοδότηση για το εμβόλιο κατά της COVID-19

Σε αυτή περιλαμβάνονται 400 εκατ. ευρώ για τη διεθνή πρωτοβουλία COVAX που έχει στόχο τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε επιτυχημένα εμβόλια κατά του COVID-19 στην Αφρική και την αύξηση της παραγωγής εμβολίων σε 92 αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, παράλληλα με ειδική χρηματοδότηση που έχει στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα φέτος η ΕΤΕπ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστήριξαν το πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής εμβολίων για τον COVID-19 της γερμανικής βιοφαρμακευτικής εταιρείας BioNTech, παρέχοντας χρηματοδότηση χρέους έως 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή εμβολίων που διεξήχθησαν από την BioNTech και την Pfizer συνιστούν αιτία πραγματικής αισιοδοξίας.

«Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι περήφανος που υποστήριξε τη BioNTech, τη γερμανική εταιρεία που αυτήν την εβδομάδα σημείωσε σημαντική πρόοδο στην έρευνα για τα εμβόλια κατά του COVID-19», δήλωσε ο Πρόεδρος Hoyer. «Ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του COVID-19 είναι τώρα πολύ κοντά. Πρόκειται πραγματικά για ένα ιστορικό επίτευγμα με θετικές συνέπειες παγκοσμίως».

«Αυτό που τώρα είναι επιτακτικό είναι τα εμβόλια να γίνουν διαθέσιμα σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο στις πλούσιες χώρες. Γι’ αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ενέκρινε σήμερα τη στήριξη της πρωτοβουλίας COVAX για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ένα επιτυχημένο εμβόλιο για τον COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες», πρόσθεσε.

Από το ξέσπασμα του COVID-19 έως σήμερα, η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει νέα χρηματοδότηση άνω των 27 δισ. ευρώ με σκοπό να επιτρέψει στους δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους της σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!