Η έκδοση πράσινων ομολόγων στις αναδυόμενες αγορές θα υπερδιπλασιαστεί έως το 2023 και θα υπερβεί τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου.

Η Διεθνής Χρηματοοικονομική Εταιρεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο Ευρωπαίος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Amundi, οι οποίοι μαζί δημιούργησαν το μεγαλύτερο fund πράσινων ομολόγων με στόχο τις αναδυόμενες αγορές, προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν ραγδαία από τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2020 καθώς οι εκδότες θα ενθαρρυνθούν από την προοπτική του φθηνότερου κόστους.

«Οι προοπτικές για την έκδοση πράσινων ομολόγων για τις αναδυόμενες αγορές παραμένουν ισχυρές», δήλωσε ο Yerlan Syzdykov, επικεφαλής των αναδυόμενων αγορών της Amundi. «Οι προσπάθειες δημοσιονομικής πολιτικής στις αναδυόμενες οικονομίες θα επιφέρουν ανάκαμψη, προσφέροντας την ευκαιρία για την ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πράσινες αστικές υποδομές και η έξυπνη γεωργία», αναφέρουν σε σχετική έκθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με το γεγονός ότι ο τομέας των πράσινων ομολόγων παραβλέπει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για χρηματοδότηση για την ενεργειακή μετάβαση ενώ οι κανόνες δείχνουν να είναι σχεδιασμένοι για εκδότες ανεπτυγμένων αγορών, εξαιρουμένων των αναγκών των αναδυόμενων αγορών.

Πηγή : insider.gr

Share This Story, Choose Your Platform!