Την τροποποίηση της οδηγίας  με την οποία θεσπίζεται προσωρινή απαλλαγή των εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η οδηγία για τις δραστηριότητες «αγοράς και δωρεάς» θα διευκολύνει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διανέμονται δωρεάν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας.

Με τη συγκεκριμένη αναπροσαρμογή, οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από φορείς της ΕΕ εξ ονόματος των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 προστίθενται προσωρινά στον κατάλογο των απαλλασσόμενων συναλλαγών της οδηγίας ΦΠΑ.

Η νέα εξαίρεση θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση περισσότερων δωρεών προς τα κράτη μέλη και τους φορείς τους, εφόσον θα απαλλάξει τα όργανα της ΕΕ από τον δημοσιονομικό και διοικητικό φόρτο που παρεμπόδιζε τη διαδικασία.

Χάρη στην εν λόγω τροποποίηση, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Μετά τη λήξη της παρούσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, θα αποκατασταθούν οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές ΦΠΑ.

Η πρόταση της Επιτροπής

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι στις 12 Απριλίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της, με στόχο να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι οι αγορές που πραγματοποιούνταν από οργανισμό της ΕΕ απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ μόνο εάν προορίζονταν για υπηρεσιακή χρήση του εν λόγω οργανισμού. Οι απαλλαγές δεν ίσχυαν για αγορές που δωρίζονταν σε κράτη μέλη ή, λόγου χάρη, σε υγειονομικές αρχές ή νοσοκομεία, καθώς αυτό δεν θεωρούνταν υπηρεσιακή χρήση. Η εν λόγω απαλλαγή από τον ΦΠΑ θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Προκειμένου να καλυφθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας που ήδη εφαρμόζονται, η παρούσα οδηγία θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

By Published On: 13 Ιουλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει προσωρινή απαλλαγή των δραστηριοτήτων αγοράς και δωρεάς από τον ΦΠΑTags: , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!