Ήπια βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Οκτώβριο αλλά αισθητή υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης καταγράφει το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» στο νέο μηνιαίο ενημερωτικό «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Σημειώνεται ότι το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, καταγράφεται σημαντική βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (95,4 μονάδες από 86,4 τον Σεπτέμβριο), αλλά και υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Επίσης υπάρχει οριακή μείωση 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%).

Την ίδια ώρα το ΙΟΒΕ καταγράφει εξασθένιση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Αύγουστο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά 5,3% (yo-y) με εξαίρεση τα φαρμακευτικά προϊόντα. Έτσι τα Φαρμακευτικά προϊόντα (€201 εκατ.) και τα Φρούτα-Λαχανικά (€129 εκατ.) ξεχωρίζουν για τις εξαγωγές τους το β΄ τρίμηνο του 2020. Στο μεταξύ πάνω από το 80% των βιομηχανικών προϊόντων προωθήθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα 7,1% προς την Ασία το β’ τρίμηνο του 2020.

Επίσης το ΙΟΒΕ βλέπει συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος στα €1,6 δισεκ. από €2,2 δισεκ. ένα χρόνο πριν.. Παράλληλα αναδεικνύει το θέμα της ενέργειας λέγοντας ότι η νέα δομή της αγοράς ρεύματος, το Υπόδειγμα Στόχος (target model), δηλαδή του ενιαίου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζεται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βάση για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, και ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Το target model στηρίζεται στην ανάπτυξη 4 Αγορών:

  • Επόμενης Ημέρας,
  • Ενδοημερήσιας,
  • Εξισορρόπησης και
  • Προθεσμιακής,

καθώς και στη διασύνδεση των αγορών αυτών (Market Coupling) σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, ενώ στοχεύει στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη βέλτιστη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ενιαίους κανονισμούς και δυνατότητα προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας

Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί ένα νέο μηνιαίο ενημερωτικό «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

Το κείμενο είναι του κ. Γεωργίου Αλεξάκη από την ιστοσελίδα reporter.gr – Πηγή: reporter.gr

Share This Story, Choose Your Platform!