Κυκλοφόρησε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των διατάξεων (μέτρα, διαδικασίες ελέγχων, ποινολόγιο, περιορισμοί κλπ) του καθεστώτος απαγορεύσεων που επέβαλε η κυβέρνηση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και το οποίο ετέθη σε ισχύ για το χρονικό διάστημα από την 6η έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το άρθρο 6 (κυρώσεις) το οποίο μεταξύ άλλων, προβλέπει πρόστιμα έως και € 50.οοο,00 σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Επιπλέον των διοικητικών προστίμων, εφαρμόζεται κατά περίπτωση και το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργείας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα από 7 έως και 90 ημερολογιακών ημερών.

Share This Story, Choose Your Platform!