Περιθώριο 26 ημερών έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες εταιρείες προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Εάν δεν το πράξουν έως την 1η Νοεμβρίου 2020, τότε θα έρθουν αντιμέτωπες με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, αλλά και με μη λήψη φορολογικής ενημερότητας.

Σημειώνεται πως το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων παρέμενε σε αναστολή λειτουργίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών του κορωνοϊού αλλά και ενόψει της ενσωμάτωσης της πέμπτης κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος στο εθνικό δίκαιο. Με την λήξη της αναστολής στα τέλη Σεπτεμβρίου το Μητρώο έχει τεθεί σε επαναλειτουργία και τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να προχωρήσουν σε καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συμπεριλαμβάνοντας, σύμφωνα με τις οδηγίες, στοιχεία τόσο για τον πραγματικό τους δικαιούχο όσο και για τις ενδιάμεσες οντότητες που παρεμβάλλονται μεταξύ της υπόχρεης εταιρείας και του τελικού δικαιούχου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ παράλληλα δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Πηγή: dimosio.gr

Share This Story, Choose Your Platform!