Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 : Το εξώφυλλο του Time, ως τραγική συνέχεια – συνέπεια του πρωτοσέλιδου των New York Times της Κυριακής, 24ης Μάϊου 2020
(Title: Time Magazine – Edition: 21st September / 28th September 2020 Double Issue – Pages: 120 – Publisher:Time Inc)

Share This Story, Choose Your Platform!