Μια Αμερικάνικη Τραγωδία (μέρος δεύτερο)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 : Το εξώφυλλο του Time, ως τραγική συνέχεια - συνέπεια του πρωτοσέλιδου των New York Times της Κυριακής, 24ης Μάϊου 2020 (Title: Time Magazine - Edition: 21st September / 28th September 2020 Double Issue - Pages: [...]