Στις 8.000 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για την επικαιροποίηση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη με βάση συγκεκριμένες προθεσμίες ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η αίτηση στο δικαστήριο.

Ο νόμος καταργείται οριστικά με την ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού κώδικα και η επικαιροποίηση των στοιχείων για τις εκκρεμείς υποθέσεις αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη ρύθμιση των οφειλών τους με βάση το παλαιό καθεστώς.

Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών έχουν κατατεθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014 η προθεσμία με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατάθηκε έως τα τέλη Ιανουαρίου αντί της αρχικής υποχρέωσης για τις 15 Ιανουαρίου, προκειμένου το σύνολο των οφειλετών που υπολογίζονται στις 12.500 να προλάβουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να μην χάσουν έτσι την προστασία του νόμου Κατσέλη. Έως την ίδια ημερομηνία, δηλαδή έως τα τέλη Ιανουαρίου, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 30 Ιουνίου 2015.

Η επικαιροποίηση αφορά στην υποχρέωση από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο αλλά η υπόθεσή τους δεν έχει συζητηθεί, να επανυποβάλλουν τα στοιχεία τους προκειμένου να παραμείνουν υπό την προστασία του νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή δεν φροντίσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, θα χάσουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά και θα τεθούν εκτός της προστασίας του νόμου Κατσέλη.

Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί η εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 40.000 και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αιτήσεις επικαιροποίησης που έχουν υποβληθεί είναι περίπου 8.000. Η αίτηση προσδιορισμού θα πρέπει συνοδεύεται με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τη συναίνεση του οφειλέτη για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των στοιχείων που επικαλείται.

Η καταληκτική ημερομηνία για το σύνολο των υποθέσεων είναι η 30η Ιουνίου και η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένες προθεσμίες, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

1. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015, καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Φεβρουαρίου 2021.

2. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016 καταληκτική  ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.

3. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016 καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαρτίου 2021.

4. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017,  καταληκτική  ημερομηνία είναι η 31η Μαρτίου 2021.

5. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017 καταληκτική  ημερομηνία είναι η 15η Απριλίου 2021.

6. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018, καταληκτική  ημερομηνία είναι η 30η Απριλίου 2021.

7. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018 καταληκτική  ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου 2021.

8. Για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά, καταληκτική  ημερομηνία είναι η 31η Μαΐου 2021.

9. Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται σε δικάσιμο μετά από τις 15 Ιουνίου 2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται έως και 30 Ιουνίου 2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η Ιουνίου 2021.

Πηγή : moneyreview.gr

Share This Story, Choose Your Platform!