Τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) αποκαλύπτουν τον «καταστροφικό» αντίκτυπο του Covid -19 στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται για μία μαζική μείωση του εισοδήματος και των ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους παγκοσμίως.

Το παγκόσμιο εργατικό εισόδημα υποχώρησε κατά 10,7%, ή 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του διεθνούς οργανισμού, η οποία είναι μία από τις πρώτες μετρήσεις για την ποσοτικοποίηση των βαθιών οικονομικών πληγών της πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις για την απώλεια εσόδων και ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η έκθεση, με τίτλο «ILO Monitor: COVID-19 and the world of work», σημειώνει πώς οι παγκόσμιες απώλειες ωρών εργασίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ήταν «σημαντικά μεγαλύτερες» από την εκτίμηση της προηγούμενης έκθεσης που εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος ήταν κυρίως στις χώρες με χαμηλότερο μεσαίο εισόδημα, όπου οι απώλειες εισοδήματος εργασίας έφτασαν το 15,1%. «Τα lockdowns σε χώρους απασχόλησης συνεχίζουν να διαταράσσουν τις αγορές εργασίας παγκοσμίως οδηγώντας σε απώλειες ωρών εργασίας που είναι υψηλότερες από ό, τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως», εκτιμά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες απώλειες ωρών εργασίας αναμένεται να παραμείνουν αυξημένες το 3ο τρίμηνο του 2020, στο 12,1%, ή ισοδύναμες με 345 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης (FTE) (βάσει μιας 48ωρης εβδομάδας εργασίας).

Οι αναθεωρημένες καθοδικές προβλέψεις για το 4ο τρίμηνο υποδηλώνουν μια πιο απαισιόδοξη προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας. Το βασικό σενάριο της Διεθνούς Οργάνωσης, για απώλειες σε ώρες εργασίας, το τέταρτο τρίμηνο, είναι -8,6%. Το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι + 5,7%, ενώ το πιο απαισιόδοξο είναι -18%.

«Tα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι απώλειες σε ώρες εργασίας αντικατοπτρίζονται σε υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και αναστολής, με τη δεύτερη να αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανεργία. Η αύξηση της αναστολής των συμβάσεων είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της τρέχουσας κρίσης στην εργασία που απαιτεί έντονη πολιτική προσοχή.  Οι αριθμοί απασχόλησης ήταν γενικά μεγαλύτεροι για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες», επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός.
Εκτιμά επίσης  ότι υπάρχει «σαφής συσχέτιση» μεταξύ της κρατικής ενίσχυσης κάθε χώρας και των απωλειών ωρών εργασίας.
Για παράδειγμα, περισσότερα κίνητρα αντισταθμίζουν τη μείωση των ωρών εργασίας. Πολλά από αυτά τα πακέτα τόνωσης έχουν παρατηρηθεί σε χώρες με υψηλό εισόδημα, καθώς οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες είχαν περιορισμένη δανειοδοτική ικανότητα για τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ Guy Ryder προειδοποίησε για ένα «τεράστιο κενό δημοσιονομικών κινήτρων» και την απόλυτη ανάγκη των κυβερνήσεων να απελευθερώσουν περισσότερα φορολογικά κίνητρα για να μετριάσουν τις πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
«Ακριβώς όπως πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του ιού, έτσι πρέπει να δράσουμε επειγόντως και σε κλίμακα για να ξεπεράσουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις του. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση υποστήριξης για θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και εισοδήματα», δήλωσε ο Ryder.

Πηγή : bankingnews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!