Οι επόμενες επτά ημέρες / 1 έως 7 Μαρτίου 2021

Ημερομηνία Πλατφόρμα  Περιγραφή
1 Μαρτίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης από πλοιοκτήτες, με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στις 31.12 του προηγούμενου έτους ρυμουλκών κυριότητας τους, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκών

1 Μαρτίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

 1. Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ, στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 2. Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ, στοιχείων (ασφαλίστρων κ.λπ.) προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης
 3. Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ, στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
1 Μαρτίου ΑΑΔΕ

Δήλωση και απόδοση παρακρατούμενων φόρων

 1. Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)
 2. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)
 3. Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)
 4. Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)
 5. Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους)
 6. Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους
1 Μαρτίου Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

1 Μαρτίου ΑΑΔΕ

Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

 1. Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Ιανουαρίου
 2. Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα μειώνεται ή δεν καταβάλλεται για τον μήνα Ιανουάριο 2021 (δηλώσεις Covid)
1 Μαρτίου ΑΑΔΕ

Δήλωση και απόδοση λοιπών φόρων και τελών

 1. Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιανουαρίου
 2. Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους
 3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Δεκέμβριος προηγούμενου έτους)
1 Μαρτίου ΑΡΤΕΜΙΣ

Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

1 Μαρτίου ΕΦΚΑ

Δήλωση και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών

Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
3 Μαρτίου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Δηλώσεις Covid

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Φεβρουάριο 2021 (Β’ φάση)
4 Μαρτίου ΕΣΠΑ Αίτηση χρηματοδότησης

Υποβολή αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου (έως 4.3.2021 και ώρα 17:00)

4 Μαρτίου ΑΑΔΕ Δηλώσεις Covid

Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή των δηλώσεων Covid μη καταβολής ή καταβολής μειωμένου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο 2021 από τους εκμισθωτές
5 Μαρτίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις

Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών άπαξ, τα στοιχεία των συναλλαγών για το προηγούμενο έτος, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ.
7 Μαρτίου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Δηλώσεις Covid

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, περιόδου 1.3.2021 – 7.3.2021

Ημερομηνία Εορτολόγιο Αργία Διεθνή γεγονότα
1

Μαρτίου

Ευδοκία, Παράσχος Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων

2

Μαρτίου

Ευθαλία, Θάλεια
3

Μαρτίου

Κλεόνικος, Κλεονίκη Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

4

Μαρτίου

Τσικνοπέμπτη Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας
5

Μαρτίου

Αρχέλαος
6

Μαρτίου

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας

7

Μαρτίου

Κυριακή της Αποκριάς

 

Ημερομηνία Γεγονός Διοργανωτής Πληροφορίες

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


4 Μαρτίου Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5 CSR Hellas Εγγραφή

Ώρα διεξαγωγής : 16:00 έως 17:30

7 Μαρτίου Διαδικτυακή Ημερίδα Γυναίκες … στο «παιχνίδι» της ζωής ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος και Ψυχής Εγγραφή

Live Streaming

Ώρα διεξαγωγής : 11:30 έως 13:30

7 Μαρτίου Webinar « Από το χθες στο αύριο. Η επόμενη ημέρα της πανδημίας» Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα – W4O Hellas Live Streaming

Ώρα διεξαγωγής : 18:00 έως 19:30

ΔΙΕΘΝΩΣ


2,3 και 4 Μαρτίου Microsoft Ignite Microsoft Inc. Εξερευνήστε τα πιο πρόσφατα εργαλεία πλατφόρμας και τεχνολογίες cloud και μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας σε νέες περιοχές. Συνδεθείτε με την κοινότητά μας για να αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των οργανισμών, των υπηρεσιών και των πολιτών που εξυπηρετείτε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ
4 Μαρτίου The Digital Transformation Conference Roar Media Το Συνέδριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού συγκεντρώνει ηγέτες που ηγούνται των ψηφιακών πρωτοβουλιών στους οργανισμούς τους για να προσφέρουν πληροφορίες για το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ