Οι επόμενες επτά ημέρες / 15 έως 21 Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία Φορέας / Υπηρεσία Είδος υποχρέωσης  Περιγραφή Πλατφόρμα εισόδου
15 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Φ.Π.Α.  Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου
15 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιανουαρίου
15 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Γνωστοποίηση στοιχείων μίσθωσης ακινήτων Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου α) για συμφωνίες μίσθωσης, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση, β) μισθώσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης και ήταν σε ισχύ στις 12.6.2020 και γ) περιπτώσεων που συμφωνίες μίσθωσης, για τις οποίες έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. δήλωση, έχουν λυθεί μέχρι τις 12.6.2020 (δήλωση ημερομηνίας λύσης) ΤaxisNET
15 Φεβρουαρίου ΣΕΠΕ Έντυπα Covid Υποβολή εντύπων 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 ΠΣ Εργάνη
15 Φεβρουαρίου ΣΕΠΕ Έντυπα Covid Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης στο ΠΣ Εργάνη, για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς ΠΣ Εργάνη
15 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Επιστρεπτέα Προκαταβολή Υποβολή αίτησης (κατ’ εξαίρεση, για πρακτορεία ΟΠΑΠ που δήλωσαν έως τις 19.1.2021 στοιχεία εσόδων) για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (5) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ, από επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020 TaxisNET
16 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιανουαρίου
17 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Έντυπα Covid Υποβολή δήλωσης από εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 75 ημέρες (με ημερομηνία πληρωμής από 25.1.2021 μέχρι 28.2.2021) TaxisNET
21 Φεβρουαρίου ΣΕΠΕ Έντυπα Covid Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Ιανουάριο 2021 (Β’ φάση) και

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων (Β’ φάση)

ΠΣ Εργάνη
Ημερομηνία Εορτολόγιο Αργία Διεθνή γεγονότα
15

Φεβρουαρίου

Ευσέβιος, Ευσεβεία, Σέβος, Σέβη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου
16

Φεβρουαρίου

Πάμφιλος, Παμφίλη, Σέλευκος, Σελεύκη
17

Φεβρουαρίου

Πουλχερία Μυτιλήνη (Αγίου Θεόδωρου του Βυζαντινού)
18

Φεβρουαρίου

Αγαπητός, Λέων
19

Φεβρουαρίου

Φιλόθεος, Φιλοθέη
20

Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
21

Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα του Ξεναγού
Ημερομηνία Διοργανωτής Πληροφορίες
15 Φεβρουαρίου Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Induction Day 2021 for the MSc in Smart Cities and Communities, 15/02/2021, 15:30-17:00
16 Φεβρουαρίου
17 Φεβρουαρίου ΣΕΒ : Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση  «2+ χρόνια GDPR: διδάγματα, συμβουλές και προκλήσεις»
18 Φεβρουαρίου
19 Φεβρουαρίου Γ’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής, Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ), Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ) e-Congress: Άσκηση της Ιατρικής στην Εποχή του SARS-CoV-2. Η κριτική ματιά του Κλινικού Ιατρού
20 Φεβρουαρίου Γ’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής, Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ), Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ) e-Congress: Άσκηση της Ιατρικής στην Εποχή του SARS-CoV-2. Η κριτική ματιά του Κλινικού Ιατρού
21 Φεβρουαρίου