Οι επόμενες επτά ημέρες / 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

26 Απριλίου Δηλώσεις Covid Δήλωση ακαθαρίστων εσόδων Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., για τον έλεγχο της προϋπόθεσης υπαγωγής στο ευεργέτημα αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από 1.4.2021 έως και 30.4.2021, κατά 30 ημέρες ΑΑΔΕ
26 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα Αρμόδια ΔOΥ
26 Απριλίου Φ.Π.Α. Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα ΑΑΔΕ
27 Απριλίου Δηλώσεις Covid Διαβίβαση και γνωστοποίηση από εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 30 ημέρες (με ημερομηνία πληρωμής από 1.4.2021 μέχρι 30.4.2021) ΑΑΔΕ
28 Απριλίου Α.Π.Δ. Υποβολή Α.Π.Δ. για την απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού του τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ μισθολογικών περιόδων από 8ος 2008 έως 12ος 2016 ΕΦΚΑ
29 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Τροποποίηση καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες έτους 2021 (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά τις ημερομηνίες 7.4, 14.4, 21.4 και 28.4.2021 ΠΟΘeΝ
29 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα ΕΔΟΕΑΠ
29 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαρτίου ΕΛΣΤΑΤ
29 Απριλίου Φ.Π.Α. Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου Αρμόδια ΔOΥ
29 Απριλίου Φ.Π.Α. Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου – Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου ΑΑΔΕ
29 Απριλίου Φορολογία πλοίων Καταβολή 1/2 εισφοράς προηγούμενου έτους επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2019 και μετά) Αρμόδια ΔOΥ
29 Απριλίου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης για την επανένταξη στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθ. 1-17 του ν. 4321/2015 και άρθ. 98-109 του ν. 4611/2019, από οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020 αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση ΑΑΔΕ
29 Απριλίου  Δηλώσεις Covid Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων (Β’ φάση) ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
29 Απριλίου  Δηλώσεις Covid Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού (θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων) με Κ.Α.Δ. 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 και 93.29.2 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
29 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων ΑΑΔΕ
29 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Πληρωμή 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013) ΑΑΔΕ
29 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Καταβολή 1/2 εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 ΑΑΔΕ
29 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα Αρμόδια ΔOΥ
30 Απριλίου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης δεύτερου σταδίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. για την υπαγωγή στη ρύθμιση και επανένταξη απωλεσθείσας, οφειλετών μη μισθωτών και πρώην Ο.Γ.Α. (άρθ. 2 και 3 του ν.4611/2019) ΕΦΚΑ
30 Απριλίου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης/δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α’ Φάση) μηνός Απριλίου 2021 – Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μηνός Απριλίου 2021 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
30 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 (στην περίπτωση που η διαβίβαση δεδομένων έχει γίνει από τον λήπτη λόγω μη διαβίβασης των δεδομένων από τον εκδότη) ΑΑΔΕ
30 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., συμπληρώσεις, διορθώσεις, παραστατικά, κ.λπ.), αρχικών δηλώσεων με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και ετήσιων του έτους 2020 (χρήση 2019) που έχουν οριστικοποιηθεί έως 31.3.2021 ΠΟΘeΝ
30 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα ΑΑΔΕ
2 Μαΐου Δηλώσεις Covid Υποβολή «Δήλωσης Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και «Υπεύθυνης Δήλωσης εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr, εργαζομένων: α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, για τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του μέτρου από 19.4.2021 έως και 2.5.2021 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ή ΓΕΓΟΝΟΣ

26 Απριλίου Μεγάλη Δευτέρα Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
27 Απριλίου Μεγάλη Τρίτη Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου (Design)
28 Απριλίου Μεγάλη Τετάρτη Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών
29 Απριλίου Μεγάλη Πέμπτη – Ιάσωνας, Πατρούλα Παγκόσμια Ημέρα Χορού
30 Απριλίου Μεγάλη Παρασκευή Κατ’ έθιμον αργία Τοπική Αργία : Παραμυθιά Θεσπρωτίας
1 Μαΐου Μεγάλο Σάββατο – Ιερεμίας, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Ταμάρα Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών
Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης
2 Μαΐου Κυριακή του Πάσχα, Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Πασχάλης, Αυγή Επίσημη αργία Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

26 Απριλίου ΣΕΒ και ΕΒΕΑ Doing Business in Qatar & Kuwait Event-Info

Ώρες έναρξης : 15:00

26 Απριλίου American-Hellenic Chamber of Commerce dreamcatcher.eco: The future of business lies in business that cares for the future Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 16:30 – 17:45

28 Απριλίου Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος και

Εκπαιδευτικός Οργανισμός WSPC

Γίνε Οινοπαραγωγός για μία ημέρα Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 17:30 – 19:30

28 Απριλίου Enterprise Europe Network Horizon Europe Marine Brokerage event Event-Info