Ο ναυτιλιακός κλάδος, με τις τόσες τεχνικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τις απειράριθμες προκλήσεις του, αποτελεί προνομιακό πεδίο δραστηριοποίησης της Capa Epsilon OSP®

Με βάση τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε ειδικά για τις επιχειρήσεις του τομέα αυτού, έχουμε τη σαφή δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα στενά όρια της απλής παρακολούθησης κα να φέρουμε στην εταιρεία σας οπτικές χρηματοοικονομικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα σας εκπλήξουν.

Πέρα από τις τυπικές υπηρεσίες μας, ήτοι

  • φόροι πλοίων,
  • υπολογισμός της οικειοθελούς παροχής με βάση τα πλοία και της εισφοράς σε Ναυλομεσιτικές εταιρείες του άρθρου 25 Ν.27/1975 (άρθρο 43 Ν.4111/2013), επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος
  • MGA,
  • μισθοδοσίες όλων των πληρωμάτων και των αξιωματικών,
  • παρακολούθηση των εξόδων ανά πλοίο και ανά διαχειρίστρια εταιρεία

επικουρούμε στην πράξη, ώστε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα φορολογικού προφίλ για την εταιρεία, ικανό να της προσφέρει όλες τις δυνατές ωφέλειες που εμπεριέχονται στη νομοθεσία.

Με τη βοήθεια μίας ειδικευμένης στη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, ομάδας μηχανογράφων και συναφών τεχνικών, είμαστε δίπλα σε κάθε ταξίδι, ικανοί να αντιμετωπίσουμε όλους του καιρούς.