Κάθε νεοφυής επιχείρηση βρίσκει στην CapaEpsilon OSP® το λειτουργικό συμπαραστάτη που χρειάζεται.

Μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς σας :

  • Προώθηση και διαφήμιση
  • Networking
  • Χρηματοδοτήσεις
  • Εφαρμογές μοντέλων πληθοπορισμού (crowdfunding)
  • Διοικητική υποστήριξη

Η CapaEpsilon OSP® θα επεξεργαστεί το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο, εξατομικεύοντας το στη βάση των παραμέτρων εκείνων, που θα σταθούν ικανές να παράγουν τις αναγκαίες χρηματοροές, τις οποίες οι ιδέες σας χρειάζονται.

Επιπλέον, προωθούμε τη δημιουργία επιχειρηματικών συστάδων (clusters) από τον ευρύτερο χώρο της καινοτομίας, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, αλλά και σε συνθήκες προβολής και προώθησης των ιδεών τους.