Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM – Supply Chain Management), Διοίκηση Αποθεμάτων, Διαχείριση Προμηθειών. Οργάνωση και διοίκηση των εσωτερικών υπομονάδων κάθε οργανισμού, τόσο σε επίπεδο επιμελητείας (logistics), όσο και σε επίπεδο συντονισμού.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε :

  • Εφαρμογή υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος
  • Σχεδιασμός ειδικών διαδικασιών μέσω απόδοσης εκτελεστικών ρόλων στη διοίκηση πόρων και παραγωγής
  • Εφαρμογές εργαλείων σάρωσης αποθήκης μέσω barcode scanner και/ή smartphone/tablet
  • Εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS – Geographic Information Systems)

Το τελικό αποτέλεσμα αποσκοπεί στη συμπίεση του σταθερού διαχειριστικού κόστους, χωρίς την παραμικρή απώλεια της ποιότητας των παραδοτέων.