O Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) και οι ρυθμίσεις που προωθεί για τους κανόνες διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, ενσωματώνεται σταδιακά στις ελληνικές εισηγμένες και «κοιτάζει» προς το σύνολο της αγοράς προτάσσοντας παραδείγματα και για τις μη εισηγμένες. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων οι οποίες καλούνται να αλλάξουν καταρχήν εταιρική κουλτούρα. Η προεργασία για αυτή την αλλαγή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια κομβική ημερομηνία ήταν το 2012 οπότε ιδρύθηκε και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η αντιπρόεδρος του ΕΣΕΔ, κ. Ξένια Καζόλη, μέσω της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας insider.gr, μιλάει για τις προκλήσεις που θέτει ο νέος ΚΕΔ, ο οποίος απευθύνει για πρώτη φορά θέματα ESG ενώ παράλληλα λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Ο  Κώδικας έρχεται να συμπληρώσει ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στο οποίο πρωτοστατεί ο Νόμος ΕΔ 4706/ 2020 , ένας νόμος με εκτενείς αναγκαστικές διατάξεις που θέτει όντως προκλήσεις για τις εισηγμένες εταιρείες που έχουν ήδη πολυσυζητηθεί. Ο νέος ΚΕΔ δεν θα μπορούσε αφενός να πάει ενάντια στις αναγκαστικές διατάξεις αλλά ούτε να μείνει στο περιθώριο των μεγάλων τάσεων όπως διαμορφώνονται διεθνώς στο χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, την ανεξαρτησία του Προέδρου του ΔΣ, όπως διεθνώς για καλύτερα checks and balances απαιτούν οι επενδυτές. Επίσης, ο Κώδικας απευθύνει για πρώτη φορά θέματα ΕSG, καθώς είναι ξεκάθαρος ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος του ESG στη ζωή, στρατηγική και αξιολόγηση μιας εταιρείας. Ας σημειωθεί ότι ο Κώδικας ακολουθεί τη λογική του comply or explain, δηλαδή οι πρακτικές του αν δεν ακολουθούνται από την εταιρεία χρήζουν εξηγήσεως. Επιπλέον περιέχει συστάσεις που σηματοδοτούν πιθανά σημεία που θα υιοθετηθούν ως περαιτέρω πρακτικές στο μέλλον ( πχ περισσότερα ανεξάρτητα μέλη στο ΔΣ) όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι ώριμες σε περισσότερες αλλαγές», επισημαίνει η κ. Καζόλη κάνοντας μια «ακτινογραφία» του ΚΕΔ.

Η αντιπρόεδρος του ΕΣΕΔ επισημαίνει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση του κώδικα από τις ελληνικές επιχειρήσεις υπογραμμίζοντας ότι ο ΚΕΔ στην παρούσα μορφή του είναι αποτέλεσμα ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής αγοράς με πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις και την λογική να μην καταπιέσει τις επιχειρήσεις, αλλά να τους δώσει ένα «παράθυρο» στο τι απαιτεί πια η αγορά διεθνώς και τι θα κάνει τις ίδιες πιο ανταγωνιστικές.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που προωθούνται σε επίπεδο ΔΣ και στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, η κ.Καζόλη σημειώνει ότι «αν θέλετε η μεγαλύτερη πρόκληση που θέτει ο Κώδικας, είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ίδια, η ενσυνείδητη εφαρμογή τους από τις εταιρείες, η θέληση τους να έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο που θα συγκροτείται, θα αξιολογείται, θα λειτουργεί ορθά. Όπως επίσης και μια σωστή και ισορροπημένη σχέση μεταξύ διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου».

Η συμβολή του ΕΣΕΔ στην ανάπτυξη κουλτούρας καλής διακυβέρνησης στην ελληνική οικονομία

Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΣΕΔ και ποια είναι πρακτικά η συμβολή του στη μετάβαση προς αυτή τη νέα εποχή για τις εισηγμένες; Όπως επισημαίνει η κ. Καζόλη, «το ΕΣΕΔ είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με την σύμπραξη σημαντικών παραγόντων της ελληνικής αγοράς – του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ΣΕΒ, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, της Ένωσης Ελληνικών Τράπεζων, της ΕΕΣΥΠ ( ή Υπερταμείου). Στόχος είναι η προώθηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης πρωτίστως στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και η δημιουργία παραδείγματος  για τις μη εισηγμένες εταιρείες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δύο βασικών δράσεων του ΕΣΕΔ—της σύνταξης (και στη συνέχεια παρακολούθησης και αναθεωρήσεων) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της επιμόρφωσης μέσω υψηλού επιπέδου σεμιναρίων και παρεμφερών επιμορφωτικών δράσεων».

Η πραγματική όμως επιτυχία του εγχειρήματος κρύβεται στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας. «Στόχος είναι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και τάσεις να μεταδίδονται και να γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας εταιρικής διακυβέρνησης. Με ενσυνείδηση από την πλευρά της εταιρείας, η οποία είναι η προστιθέμενη αξία υιοθέτησης αυτής της κουλτούρας και όχι σαν απλή άσκηση compliance. Μόνο έτσι κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας αρχικά των εισηγμένων και στη συνέχεια των μη εισηγμένων εταιρειών και κατά συνέπεια στην εμπιστοσύνη επενδυτών και άντληση κεφαλαίων που χρειάζεται η ελληνική αγορά, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές», καταλήγει η κ. Καζόλη.

By Published On: 31 Ιουλίου, 2021Categories: Βιωσιμότητα & ΚαινοτομίαΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, το ESG και η προστιθέμενη αξία για τις εταιρείεςTags: , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!