Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό μας τόπο CapaEpsilon.com (εφεξής «ιστότοπος»), ιδιοκτησίας της “Capa Epsilon Ι.Κ.Ε.”.

Στόχος μας η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών του, με επίκεντρο τον επιχειρηματία, αλλά και τους επαγγελματίες που πλαισιώνουν το χώρο της επιχειρηματικής υποστήριξης.

Ενημέρωση

Η “Capa Epsilon  Ι.Κ.Ε.” μέσω του διαδικτυακού τόπου CapaEpsilon.com, προσφέρει στους επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες της, τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Παρουσίαση σημαντικών ειδήσεων και Νόμων, εγκυκλίων, δελτίων τύπου αρμοδίων Υπουργείων, λοιπών Διοικητικών Αρχών και Επαγγελματικών Φορέων
  • Ημερολόγιο σημαντικότερων φορολογικών, ασφαλιστικών – εργατικών και άλλων διοικητικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων
  • Μικρές Αγγελίες
  • Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
  • News letter (κατόπιν αποστολής σχετικής φόρμας ενδιαφέροντος)
  • Μελέτες, άρθρα, κωδικοποιημένοι Νόμοι και εγκύκλιοι

Αν επιθυμείτε να φυλλομετρείτε την ιστοσελίδα μας παρακαλείσθε όπως διαβάσετε με προσοχή και συμμορφωθείτε τους όρους χρήσης που ακολουθούν:

1.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου , ενδεικτικά αναφερομένων των εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και των πάσης φύσεως αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, επιφυλασσόμενοι για τα δικά τους δικαιώματα.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά ή κατόπιν σχετικής άδειας που πρέπει να ζητηθεί ρητώς από τον ιστότοπο, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, δημοσιεύετε, καταχωρείτε σε βάση δεδομένων, προβάλλετε, εκτελείτε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, μεταδίδετε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος ή απόσπασμα λεκτικό ή ψηφιακό που περιέχεται στον ιστότοπο.

Διαθέτετε πάντα την δυνατότητα παραγωγής ενός εντύπου αντιγράφου που περιορίζεται, μόνο για προσωπικό ενδιαφέρον (ανάγνωση και όχι επεξεργασία ή διάθεση κατά τα ανωτέρω) και ουχί για δημόσια ή εμπορική χρήση και κυρίως χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το χρησιμοποιούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο.

Ο Ιστότοπος είναι πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών και ως εκ τούτου δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά πως δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράζονται από τους συντελεστές του περιεχομένου μας, καθώς δεν προβαίνουμε σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση ή έγκριση των πληροφοριών αυτών. Το περιεχόμενο των άρθρων γνώμης και χρηστικών οδηγών που δημιουργούμε, φιλοξενούμε, δημοσιεύουμε ή αναδημοσιεύουμε, αφενός φέρουν την υπογραφή του συντάκτη αυτών κι αφετέρου εκφράζουν την προσωπική επιστημονική γνώμη του τελευταίου . Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή  νομική συμβουλή ή επίσημη και δεσμευτική ερμηνεία Νόμων ή διατάξεων Νόμων στα οποία αναφέρονται, πολλώ δε μάλλον δεν μπορούν να εκληφθούν ως προτροπή για λήψη ή παράλειψη συγκεκριμένων πράξεων, συμπεριφορών ή συναλλαγών. Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε πως ουδεμία όμως ευθύνη φέρουμε για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Θέλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η δωρεάν υπηρεσία του ημερολογίου καταρτίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε κι επαληθεύετε προκαταβολικά τις προθεσμίες για τυχόν εκ παραδρομής λάθη, οφειλόμενα σε αιφνίδιες νομοθετικές τροποποιήσεις ερμηνείες ή εναγέστερες διοικητικές διευκρινίσεις κλπ και ενημερώστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email .

Οι επισκέπτες και τα μέλη του Ιστότοπου φέρουν την ευθύνη του περιεχομένου των σχολίων που οι ίδιοι δημοσίως αφήνουν στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο κάτω από κάθε είδηση.

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε πως δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση (πέραν της φύλαξης -μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις διατάξεις του ΑΚ και του ΠΚ – και διάθεσής τους κατόπιν αποστολής συγκεκριμένου, ταυτοποιήσιμου εγγράφου αιτήματος κατά τα οριζόμενα στον 2016/697 Κανονισμό της ΕΕ)  και ούτε υπέχουμε οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο τέτοιων σχολίων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφέρουμε αξιώσεων για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικού βίου, ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας, άσεμνα δημοσιεύματα, πορνογραφία, βλασφημία, απάτη ή παραπλάνηση.

Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε πως, ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου σχολίων, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση όπως διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο δεν τηρεί τους  κανόνες δεοντολογίας.

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ)

Οι επισκέπτες του Ιστότοπου συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των παρεχόμενων από εμάς διαδικτυακών υπηρεσιών και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους στις παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση και αναδημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου ή σχολίου που ενδέχεται κατά τις διατάξεις το εκάστοτε ισχύοντος Νόμου ή τα διδάγματα κοινής πείρας να είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα άλλων, και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Ιστότοπου ή των επισκεπτών και μελών αυτού.
  2. Ψευδή ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο .
  3. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την κοινοποίηση – δημοσιοποίηση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  4. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Ιστότοπου κατά παράβαση οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών, δεν εγγυάται ότι η λειτουργία θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από μη ανιχνεύσιμα σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων και μη εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο με οποιαδήποτε ιδιότητα χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

3.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWS LETTER)

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις κυριότερες ειδήσεις, Νόμους, εγκυκλίους, άρθρα και μελέτες καθώς και για σεμινάρια που διεξάγονται σε πανελλήνια βάση μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα συνδρομητών – παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο δεν σας καθιστά αυτόματα και μέλος του Ιστότοπου, καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα , μετά την συμπλήρωση ξεχωριστής φόρμας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της της ενεργοποίησης της δυνατότητας αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην εν λόγω λίστα έχει ρητή και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση η συνεργαζόμενη εταιρία με έδρα και διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αναλάβει την προώθηση στο δηλωθέν ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο του ενημερωτικού σημειώματος και μόνο ως προς το στοιχείο αυτό (δηλωθέν e-mail), καθώς έχουμε αποφασίσει και κάνει πράξη από την ημέρα δημιουργίας του Ιστότοπου να μην μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύεσθε με τρίτους ή για σκοπούς εμπορικής ή ενημερωτικής προώθησης εκδηλώσεων, υπηρεσιών ή/και προϊόντων. Του παραπάνω κανόνα εξαιρείται η εγκατάσταση cookies  για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω και αφορά αποκλειστικά και μόνο την χρήση του Ιστότοπου και σε καμία περίπτωση την αποστολή του news letter.

Η διακοπή αποστολής του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους εμφανείς συνδέσμους στο σώμα των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων που λαμβάνετε ή συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου που αφορά τη λήψη ή διακοπή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας.

4.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (e-shopping)

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση – ολοκλήρωση των υπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουμε τους υποψήφιους πελάτες σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού (περίληψη πίνακα περιεχομένου του βιβλίου) β) την τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, γ) τον τρόπο πληρωμής, ενώ ο πελάτης μας ενημερώνει για τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας και το είδος του παραστατικού που επιθυμεί να εκδοθεί για την συναλλαγή αυτή. Η εταιρία δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει – στα στοιχεία επικοινωνίας που θέτει ο πελάτης στη διάθεση της μέσω της συμπλήρωσης  της σχετικής φόρμας – για την διαθεσιμότητα και το εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας και παράδοσης του προϊόντος τον ενδιαφερόμενο πελάτη.  Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι ανωνυμοποιημένη και ως εκ τούτου δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή μοιραζόμαστε με τρίτους προσωπικά σας στοιχεία. Η δυνητική προώθηση επιλεγμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μας λαμβάνει χώρα μόνο μέσω της αποστολής του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου μας . Σε περίπτωση λοιπόν που επιθυμείτε να λαμβάνετε  τέτοιες ενημερώσεις σας προτρέπουμε να εγγραφείτε σε αυτό ακολουθώντας τα βήματα που παραπάνω αναλυτικά περιγράψαμε.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης και εκτέλεσης παραγγελίας η Εταιρία μας καίτοι ζητά το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την Δ.Ο.Υ, το επάγγελμα και το e mail σας, επεξεργάζεται και διατηρεί μόνο τα αναγραφόμενα στοιχεία στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για τον σκοπό της πώλησης για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο φορολογικός Νόμος.

5.ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Ιστότοπος αποτελεί επιπρόσθετα κι ένα δικτυακό τόπο συνάντησης της προσφοράς και εύρεσης στο χώρο της εργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας για τους εργαζομένους και τη κάλυψη θέσεων για τις εταιρείες.

Ο Ιστότοπος σας παρέχει την δυνατότητα όπως δημοσιεύσετε (καταχωρώντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν στην σχετική φόρμα https://www.capaepsilon.com/jobs/index/addjob ) αγγελίες ζήτησης ή εύρεσης εργασίες αποκλειστικά και μόνο για  τις κατηγορίες θέσεων εργασίας που θα βρείτε στο σχετικό πεδίο της φόρμας.

Η χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για το εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού.

Οσοι προσφέρουν θέσεις εργασίας οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και σύμφωνα με τους σκοπούς της αγοράς. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι/ υποψήφιοι και οι εργοδότες/εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας, των οποίων το περιεχόμενο δεν αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη.

Οι εργαζόμενοι και εταιρείες οφείλουν να δίνουν σωστά και αληθή στοιχεία. Με δεδομένη τη δυσκολία διαπίστωσης της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρούνται, ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών, αλλά ούτε και φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των στοιχείων που εισάγονται.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη της υπηρεσίας (φυσικό πρόσωπο) να επιλέξει την απόκρυψη μέρους των προσωπικών του στοιχείων από όσους έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό του. Kατά συνέπεια και ανάλογα με την επιλογή του εργαζομένου, οι αποδέκτες των στοιχείων που καταχωρούνται, (εργοδότες/εταιρείες) θα έχουν πρόσβαση είτε στα πλήρη είτε στα γενικά στοιχεία του εργαζομένου.

Επιπροσθέτως απαγορεύεται στους ενδιαφερομένους να καταχωρούν εγγραφές που αφορούν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, όπως πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, θρήσκευμα, διακρίσεις φύλου ή άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως παραβιάζουν τη προσωπικότητα των υποψηφίων.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσεως λειτουργίας του παρόντος.

Προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, ο Ιστότοπος  «φιλοξενεί» συνδέσεις (links) σε άλλες ιστοσελίδες (web sites), για των οποίων το περιεχόμενο, ως και την σωστή και εύρυθμη λειτουργία δε φέρει καμία ευθύνη. Η τυχόν σύνδεση με τέτοιου είδους sites, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Μοναδικός υπεύθυνος ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που εμφανίζονται δημοσίως είναι ο καταχωρών την αγγελία

Τα στοιχεία που ο χρήστης επιλέγει να δημοσιοποιηθούν στον Ιστότοπο είναι δημόσια, ενώ το σύνολο των συμπληρωμένων πεδίων καταχωρείται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων του Ιστότοπου στην οποία έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλός μας κι εσείς προσωπικά, καθώς σας αποστέλλεται ειδικός μοναδικός κωδικός καταχώρησης διορθώσεων ως προς το δημοσιευθέν κείμενο. Ο Ιστότοπος δεν παρεμβαίνει στην μεταξύ του καταχωρούντος την αγγελία και όποιου δείξει ενδιαφέρον για αυτή επικοινωνία.

Οι αγγελίες διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο εξαμήνου από την αρχική δημοσίευση ή νωρίτερα, εφόσον εσείς μας το ζητήσετε .

Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δε λειτουργεί ως σύμβουλος εργασίας για τους εργαζομένους και τις εταιρείες. Κατά συνέπεια η παρουσίαση των καταχωρήσεων στο σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μπορεί να εκληφθεί ως πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας εκ μέρους του Ιστότοπου, και δη με τους όρους που αυτή είναι διατυπωμένη ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις και φύση της θέσεως εργασίας.

Ως εκ τούτου ουδεμία σχέση οικονομική ή άλλη έχει με τις προσλήψεις που γίνονται μετά από πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι εταιρείες/εργοδότες και οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι, μέσω του Ιστότοπου και σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου. Η λειτουργία του Ιστότοπου αφορά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει σε αυτούς την εύρεση εργασίας ή την κάλυψη θέσεως.

Για το λόγο αυτό, ο Ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια εκ μέρους των χρηστών από τη χρήση της δωρεάν αυτής παρεχόμενης υπηρεσίας .

6.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στον  Ιστότοπο φιλοξενούμε διαφημίσεις . Η εταιρία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών ή επισκεπτών της με τους τρίτους που διαφημίζονται ως προς την τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε ν΄απευθυνθείτε στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες ακολουθώντας την προτεινόμενη από αυτούς μέθοδο επικοινωνίας, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Τέλος, σας προτρέπουμε όπως συμβουλευτείτε το κεφάλαιο που αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και χρήση cookies.

7.PRIVACY POLICY

α.Προσωπικά δεδομένα και χρήση Cookies : O Ιστότοπος, έχοντας πρωτοστατήσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή του 2017/697 Κανονισμού της ΕΕ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν εισέρχεσθε στον Ιστότοπο ως επισκέπτες, επιθυμείτε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο, εγγράφεσθε ως μέλος σε υπηρεσίες μας ή αποκτάτε το προνόμιο χρήσης των συνδρομητικών μας υπηρεσιών, μοιράζεσθε μαζί μας προσωπικά δεδομένα που ποικίλουν κατά περίσταση. Το σύνολο των δεδομένων του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και (κυρίως) των βάσεων που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας  κι επεξεργαζόμαστε κατά τα όσα περιγράψαμε ανωτέρω, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε πιστοποιημένο τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς την ασφάλεια κέντρο διακομιστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κι άλλη κατηγορία προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κι αφορά την  αναγνώριση κάθε επισκέπτη, μέλους ή μη του Ιστότοπου μέσω χρήσης τεχνολογιών όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.  Χρησιμοποιούμε cookies  για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες υπηρεσίες μελών καθώς και για στατιστικούς λόγους . Επίσης, στο πλαίσιο ανάρτησης διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης.

Υπενθυμίζουμε πως τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σάς προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης  και κοινής χρήσης του περιεχομένου του Ιστότοπου με τα δίκτυα αυτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως μπορείτε να προσωποποιήσετε την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο με τρόπο ώστε να προειδοποιείστε, ή να μην επιτρέπετε την αποδοχή χρήσης συγκεκριμένων ή όλων των cookies . Είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ωστόσο πως η μη αποδοχή ορισμένων cookies ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών του Ιστότοπου, ειδικά ως προς τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν τα μέλη και οι συνδρομητές μας.

β.Συλλογή  και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων : Όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, υποβάλλοντας αίτηση προκειμένου να γίνετε μέλος του Ιστότοπου, αγοράζοντας βιβλία ή επιθυμώντας να επωφεληθείτε της χρήσης των συνδρομητικών μας υπηρεσιών ή/και προϊόντων συμπληρώνετε σε ειδικές ψηφιακές φόρμες τα ζητούμενα κατά περίσταση προσωπικά στοιχεία τα οποία άλλοτε είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση της ζητούμενης υπηρεσίας, άλλοτε για ταυτοποίησή σας  η οποία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη μεταξύ μας επικοινωνία κι άλλοτε για την ομαλή εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

γ.Τα Δικαιώματα σας : Διατηρείτε απρόσκοπτα :

[1] το δικαίωμα πρόσβασης κι ενημέρωσης, το δικαίωμα δηλαδή να ζητήσετε και λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει.

Προκαταβολικά σας ενημερώνουμε πως δεν καταγράφουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τον Ιστότοπο, είτε αφορούν αναφορά τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιασθούν στη λειτουργία του Ιστότοπου, είτε την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή την διεκπεραίωση της λήψης υπηρεσιών εγγραφής μελών, ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης, δεν θα σας ενοχλήσουμε τόσο τηλεφωνικά σχετικά με την επικείμενη λήξη της συνδρομής που καταβάλετε προκειμένου να κάνετε χρήση των συνδρομητικών μας υπηρεσιών και προϊόντων. Διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή κι επικαιροποιημένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον. Ταυτόχρονα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο των μεταξύ μας εμπορικών συναλλαγών, μετά το πέρας της μεταξύ μας συναλλαγής τα διατηρούμε στην μορφή και για το χρονικό διάστημα που ο  Νόμος ορίζει. Στην περίπτωση αυτή, δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων που για τους προαναφερθέντες λόγους διατηρούμε. Τέλος σας υπενθυμίζουμε πως ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram, LinkedIn και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον Ιστότοπο, πρέπει πριν την είσοδο σας να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο καθώς διαθέτουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες συνιστούμε θερμά να διαβάσετε. Στον βαθμό που εμείς δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τυχόν συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους ή Apps, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε χρήση των δικτυακών τόπων ή Apps ούτε για τις πρακτικές απορρήτου των δικτυακών τόπων ή Apps.

Τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σάς προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και κοινής χρήσης περιεχομένου από τους Δικτυακούς Τόπους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα cookies διαφημίσεων (τρίτων) συλλέγουν πληροφορίες για να συμβάλουν στην καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, τόσο στους δικούς μας Δικτυακούς Τόπους όσο και άλλων. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτά τα cookies περιλαμβάνουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η απόρριψη των εν λόγω cookies μπορεί να οδηγήσει στην προβολή διαφημίσεων που δεν είναι τόσο σχετικές με εσάς ή στην αδυναμία αποτελεσματικής σύνδεσής σας με το Facebook, το Twitter, ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην αδυναμία κοινής χρήσης περιεχομένου από εσάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

[2] το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς ή ανεπίκαιρες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

[3] το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Υπενθυμίζουμε πως στην περίπτωση που ζητήσετε τη διαγραφή σας από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, τα στοιχεία σας θα πάψουν να εμφανίζονται στις βάσεις δεδομένων μας . Εάν αποφασίσετε επανεγγραφή, θα χρειασθεί ν’ ακολουθήσετε την αρχική διαδικασία σαν να πρόκειται για νέα εγγραφή .Δε διαθέτουμε προς το παρόν την τεχνολογία να διαγράψουμε αυτοματοποιημένα ανενεργούς λογαριασμούς μελών του Ιστότοπου. Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας κατά τα παρακάτω οριζόμενα

[4] το δικαίωμα φορητότητας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματά σας παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως έπεται :

Μπορείτε να αποστείλετε

-Ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση του Ιστότοπου μέσω της επικοινωνίας

-Ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 18 106 79 Αθήνα

εκτός εάν χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος η αίτηση σας μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτοματοποιημένα

-Το έγγραφο αίτημα σας πρέπει να συνοδεύεται από τα πρόσφορα εκείνα έγγραφα που αφορούν την διευκόλυνση ταυτοποίησης σας . η επεξεργασία του αιτήματος σας παρέχεται δωρεάν. Χρέωση «εύλογου τέλους» μπορεί να ζητηθεί όταν ένα αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως αν είναι επαναλαμβανόμενο.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

8.ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας. Για οποιαδήποτε απορία, σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 18η Οκτωβρίου 2019.

9.ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η Ιστοσελίδα ενημέρωσης CapaEpsilon.com είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Capa Epsilon Ι.Κ.Ε.

Χαριλάου Τρικούπη 18 106 79 Αθήνα

Τηλ: 210.3387425 – Fax: 210.3387424