Αυξημένα από 1,45% έως και 10,43% θα είναι τα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών που θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Τα νέα αυξημένα ποσά καθαρών αποδοχών θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση των κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση των κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που ήδη έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση.

Τι αλλάζει

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2021 θα τεθούν σε ισχύ δύο πολύ σημαντικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο από το βήμα της ΔΕΘ και τα οποία ήδη έχουν περιληφθεί σε νόμο του ελληνικού κράτους:

1 Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με δημοσιονομικό κόστος 816 εκατ. ευρώ.

2 Η αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθωτούς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές έτους 2021 άνω των 1.000 ευρώ και σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπούς αυτοαπασχολούμενους, εισοδηματίες και αγρότες με ετήσια εισοδήματα έτους 2020 μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει δημοσιονομικό κόστος 767 εκατ. ευρώ. Εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν από τον Ιανουάριο του 2021 οι καθαροί μηνιαίοι μισθοί όσων ιδιωτικών υπαλλήλων λαμβάνουν μικτά πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.

Μεταβολές

Τα ποσά και τα ποσοστά των αυξήσεων που θα λάβουν από το επόμενο έτος οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αποτυπώνονται σε πίνακα με αναλυτικά παραδείγματα. O πίνακας δείχνει τις μεταβολές στις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις επί των ακαθάριστων (μικτών) μηνιαίων μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τις οποίες θα προκαλέσουν οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και η προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Από τα παραδείγματα του πίνακα, τα οποία αφορούν εργαζομένους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, προκύπτει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021:

* Οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.

* Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ. Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών με αποτέλεσμα να αυξηθούν.

* Οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θα αντιστοιχούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό των μικτών αποδοχών και πάνω οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα ξεκινούν από τα 141 ευρώ. Συνεπώς, η προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει μόνο όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτά ποσά αποδοχών (ποσά μισθών πριν αφαιρεθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) άνω των 1.000 ευρώ το μήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ το μήνα. Οι εργαζόμενοι αυτών των περιπτώσεων θα αποκομίσουν από την προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οφέλη τα οποία θα ξεκινούν από 1,07 ευρώ το μήνα για όσους έχουν μικτές αποδοχές 1.070 ευρώ το μήνα και θα φθάνουν έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν μικτές αποδοχές 6.500 ευρώ το μήνα.

* Εντέλει, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης), θα λάβουν επί των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους αυξήσεις που θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 1,45% έως και 10,43% και σε ποσά από 8 έως και 349,83 ευρώ. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους θα κυμαίνονται πλέον από 558 έως 3.794,49 ευρώ!

 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ TO NEO ETOΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΚΤΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ) ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΩΣ 31/12/2020
ΑΠΟ 1/1/2021
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΩΣ 31/12/2020
ΑΠΟ 1/1/2021
ΕΩΣ 31/12/2020
ΑΠΟ 1/1/2021
ΕΩΣ 31/12/2020
ΑΠΟ 1/1/2021

650

100 92 0 0 0 0 550 558 8 1,45
720 110 102 0 0 0 0 610 618 8

1,31

790

121 112 0 0,8 0 0 669 677,2 8,2 1,23
860 132 121 11,8 14,22 0 0 716,2 724,78 8,58

1,20

930

143 131 24,78 27,42 0 0 762,22 771,58 9,36 1,23
1000 153 141 37,98 40,62 0 0 809,02 818,38 9,36

1,16

1070

164 151 51,94 55,06 1,07 0 852,99 863,94 10,95 1,28
1140 175 161 66,1 69,46 2,37 0 896,53 909,54 13,01

1,45

1210

185 171 80,5 83,86 3,69 0 940,81 955,14 14,33 1,52
1280 196 181 94,66 98,26 4,99 0 984,35 1000,74 16,39

1,67

1350

207 191 108,82 112,66 6,29 0 1027,89 1046,34 18,45 1,79
1420 218 201 122,98 127,06 7,59 0 1071,43 1091,94 20,51

1,91

1490

228 210 137,38 141,7 8,91 0 1115,71 1138,3 22,59 2,02
1560 239 220 151,54 156,1 10,2 0 1159,26 1183,9 24,64

2,13

1630

250 230 165,7 170,5 11,5 0 1202,8 1229,5 26,7 2,22
1700 261 240 180,49 186,79 13,09 0 1245,42 1273,21 27,79

2,23

1770

271 250 198,49 204,79 16,09 0 1284,42 1315,21 30,79 2,40
1840 282 260 216,19 222,79 19,04 0 1322,77 1357,21 34,44

2,60

1910

293 270 233,89 240,79 21,99 0 1361,12 1399,21 38,09 2,80
1980 304 280 251,59 258,79 24,94 0 1399,47 1441,21 41,74

2,98

2050

314 289 269,59 277,09 27,94 0 1438,47 1483,91 45,44 3,16
2120 325 299 287,29 295,09 30,89 0 1476,82 1525,91 49,09

3,32

2190

336 309 304,99 313,09 33,84 0 1515,17 1567,91 52,74 3,48

2260

346 319 322,99 331,09 36,84 0 1554,17 1609,91

55,74

3,59

2330 357 329 340,69 349,09 39,79 0 1592,52 1651,91 59,39

3,73

2400

368 339 358,39 367,09 42,74 0 1630,87 1693,91 63,04 3,87
2470 379 349 376,09 385,09 45,69 0 1669,22 1735,91 66,99

4,01

2540

389 359 394,09 403,09 48,82 0 1708,1 1777,91 69,81 4,09
2610 400 369 417,16 428,94 52,65 0 1740,19 1812,06 71,87

4,13

2680

411 378 439,58 452,12 56,49 0 1772,94 1849,88 76,95

4,34

2750

422 388 462 474,92 60,32 0 1805,68 1887,08 81,4 4,51
2820 432 398 484,8 497,72 64,22 0 1838,98 1924,28 85,3

4,64

2890

443 408 507,22 520,52 68,06 0 1871,73 1961,48 89,76 4,80
2960 454 418 529,64 543,32 71,89 0 1904,47 1998,68 94,21

4,95

3030

464 428 552,44 566,12 75,79 0 1937,77 2035,88 98,11 5,06
3080 472 435 568,4 582,46 78,52 0 1961,08 2062,54 101,46

5,17

3130

480 442 584,36 598,8 81,25 0 1984,39 2089,2 104,81 5,28
3180 487 449 600,7 615,14 84,05 0 2008,26 2115,86 107,61

5,36

3230

495 456 616,66 631,48 86,78 0 2031,57 2142,52 110,96 5,46
3350 514 473 655,04 672,21 93,34 0 2087,62 2204,79 117,17

5,61

3470

532 490 700,27 719,59 100,78 0 2136,96 2260,41 123,46 5,78
3590 550 507 747,19 766,97 108,43 0 2184,39 2316,03 131,65

6,03

3710

569 524 793,65 814,35 116 0 2231,35 2371,65 140,3 6,29
3830 587 541 840,57 861,73 123,65 0 2278,78 2427,27 148,49

6,52

3950 606 558 892,79 913,91 131,23 0 2319,98 2478,09 158,11

6,82

4070

624 575 937,67 959,23 138,88 0 2369,45 2535,77 166,32 7,02
4190 642 592 982,55 1004,55 146,53 0 2418,92 2593,45 174,53

7,22

4310

661 609 1026,99 1049,87 154,1 0 2467,91 2651,13 183,22 7,42
4430 679 626 1071,87 1095,19 161,75 0 2517,38 2708,81 191,43

7,60

4550 698 642 1116,31 1140,95 169,33 0 2566,36 2767,05 200,69

7,82

6500 996 918 1843,19 1877,51 306,15 0 3354,67 3704,49 349,83

10,43

 

(*) Ως «ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ» νοείται αυτός που προκύπτει με την αφαίρεση των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων από τον μικτό μισθό.
Πηγή : eleftherostypos.gr
By Published On: 6 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πως διαμορφώνονται οι μισθοί στον Ιδιωτικό Τομέα, μετά τη μείωση των Ασφαλιστικών ΚρατήσεωνTags: ,

Share This Story, Choose Your Platform!