Πόσα νέα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες; Το ερώτημα αυτό πρέπει να προσδιοριστεί όμως με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια.

Πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνοντας τις εξής παραδοχές :

1. Να διαθέτουν Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κάτω από 5% (=Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια / Σύνολο Δανείων)
2. Να διαθέτουν SREP δηλαδή ελάχιστο συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 13,75% (ελληνικές τράπεζες) με 14,25% (Πειραιώς) και όχι 11,25% που ισχύει πρόσκαιρα σήμερα λόγω κορωνοιού.
3. Να διατηρούν και ένα επαρκές κεφαλαιακό μαξιλάρι περίπου 2 δισεκ. ευρώ πάντα όμως με SREP 13,75% με 14,25% και όχι 11,25%.
4. Λαμβάνοντας υπόψη και την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου σε διάστημα ενός έτους.
5. Να αποτιμήσουμε το ύψος των νέων προβληματικών δανείων του κορωνοιού σε 7 δισεκ. όχι 5 δισεκ. στην αισιόδοξη εκτίμηση, ούτε 10 δισεκ. στην απαισιόδοξη εκτίμηση.

Η εξίσωση είναι σύνθετη αλλά με βάση αυτές τις παραδοχές πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες;

Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Πειραιώς να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,25% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου η Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. κεφάλαια.

Η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Alpha bank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Alpha bank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι τα 3,1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. κεφάλαια.

Η Eurobank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Eurobank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Eurobank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 900 εκατ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.

Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Εθνική τράπεζα με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Εθνική τράπεζα να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας και τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος, στο σκέλος αυτό η τράπεζα έχει καλές επιδόσεις λόγω π.χ. εσόδων από ομόλογα,  η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.

Συμπέρασμα

Εάν θέλουμε να λέμε ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή πληρούν το ελάχιστο SREP της κανονικότητας, όχι της εποχής του κορωνοιού.
Εάν θέλουμε να λέμε ότι πρέπει να διαθέτουν ένα ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι όχι μόνο για νέες ζημίες – προβλέψεις αλλά και για ανάπτυξη.
Εάν θέλουμε να λέμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλήρως εξυγιανθεί ως προς τα προβληματικά δάνεια θα πρέπει να βρουν συνολικά 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα στο σύστημα 8,5 με 9 δισεκ. και έτσι εξηγείται γιατί τα 28 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών χρηματιστηριακά έχουν αξία 2,88 δισεκ. δηλαδή P/BV δηλαδή 0,10 συγκρίνεται με την εποχή των capital controls του 2015.

Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε τράπεζες, υγιείς, με θετική συνεισφορά στην οικονομία, στις χρηματοδοτήσεις και εάν θέλουμε να έχουμε τράπεζες που θα έχουν αξία στο χρηματιστήριο πολλαπλάσια της τρέχουσας απαξιωμένης εικόνας τους, θα πρέπει να βρουν 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ

Πηγή : bankingnews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!