Οι περισσότερες δραστηριότητες πλέον έχουν «απελευθερωθεί» και όπως ήταν λογικό το πλαίσιο των αναστολών είναι για λίγους – για όσους ουσιαστικά χρειάζονται την κρατική στήριξη. Πέρα από τις επιχειρήσεις που μπορούν να βάλουν τους εργαζόμενους σε αναστολή καθώς βρίσκονται ακόμη κλειστές βάσει απόφασης της κυβέρνησης όπως στην περίπτωση  των συνεδριακών κέντρων,  οι υπόλοιπες επιχειρήσεις για τις οποίες διατηρείται το μέτρο υπάρχει η βασική και ισχυρή προϋπόθεση να υπάρχει μείωση τζίρου κατά 70%.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο  συμβάσεις εργασίας εργαζομένων των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.

2. Οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και Θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1 η Απριλίου 2020 έως 31 η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1 η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.

Οι κλειστές επιχειρήσεις

Για τις δραστηριότητες που παραμένουν κλειστές όπως για παράδειγμα η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων αλλά και όλες του πίνακα Α που παρατίθεται παρακάτω ισχύει το καθεστώς των αναστολών ατόφιο. Δεν υπάρχει  δηλαδή κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας  και μπορούν να θέτουν το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Εστίαση – Τουρισμός – Πολιτισμός -Αθλητισμός

Οι επιχειρήσεις εστίασης αυτό το διάστημα  βρίσκονται μπροστά στο δίλλημα της επιλογής εάν από 15 Ιουλίου θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους ή και ανεμβολίαστους. Οι επιχειρήσεις του τουρισμού αναμένουν αυτό τον μήνα να πάρει για τα καλά «μπροστά» ο τουρισμός. Στους δύο αυτούς τομείς αλλά και στον αθλητισμό και τον πολιτισμό , οι αναστολές συνεχίζουν αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια . Θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1 η Απριλίου 2020 έως 31 η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1 η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές

θα μπορούν να θέτουν  μόνο το προσωπικό τους του οποίου το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βέβαια ισχύει το σύστημα της προαναγγελίας των αναστολών ενώ οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε αναστολή θα πρέπει να έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31/3/2021.Αποτέλεσμα εργαζόμενοι  που έχουν προσληφθεί  και τον Φεβρουάριο αλλά και τον Μάρτιο μπορούν να τεθούν σε αναστολή ενώ όσοι έχουν προσληφθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο, Ιούνιο  μένουν εκτός του μηχανισμού των αναστολών εργασίας.

Πηγή : moneyreview.gr

 

Share This Story, Choose Your Platform!