του Δρος Πλάτωνα Μονόκρουσου*

Ο κλάδος των ευρωπαϊκών τραπεζών συγκαταλέγεται μεταξύ των κλάδων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές απώλειες λόγω της οικονομικής ύφεσης που προξένησε η πανδημία του Covid-19.

Share This Story, Choose Your Platform!