Χωρίς την επιβολή δασμών εισάγονται στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου όλα τα εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, στον απόηχο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας Βρυξελλών – Λονδίνου για τη μετα-Brexit εποχή.

Ωστόσο, όπως διαμηνύει η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εξωτερικών, επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής, όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία ανά αγαθό.

Παράλληλα, τα εισαγόμενα προϊόντα ελέγχονται για τυχόν απαγορεύσεις, περιορισμούς και αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα εμπορεύματα τρίτων χωρών, τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του Ην. Βασιλείου, προβλέπεται κανονικά η επιβολή δασμών.

Όσον αφορά τα τέλη εκτελωνισμού, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπάγονται στη συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πελάτη – παραλήπτη.

Μπορείτε εδώ, να διαβάσετε το αναλυτικό Κοινό Δελτίο Τύπου ΥπΕξ και ΑΑΔΕ καθώς και να λάβετε τον σχετικό Πίνακα Οδηγιών.

Share This Story, Choose Your Platform!