Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης παρουσίασε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου περί ρύθμισης θεμάτων της αγοράς εργασίας.

Εκτός από όσα έγιναν γνωστά χθες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κόμβου, στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και άλλες σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν στην αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και τη μετάβασή του στο ΠΣ ΕΓΑΝΗ ΙΙ. Μέσα από μια βεντάλια νέων ρυθμίσεων, εντύπων και διαδικασιών επιχειρείται από το υπ. Εργασίας η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με απώτερο σκοπό την απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών.

Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, οι άνθρωποι του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όλους αυτούς τους μήνες έχουν καταβάλει τιτάνιες προσπάθειες —όπως και οι λογιστές— ώστε να υλοποιηθούν τα νέα μέτρα και να ανταποκρίνεται τεχνικά η ΕΡΓΑΝΗ στις νέες διατάξεις που αποτελούν απότοκα του covid-19. Οι δυσλειτουργίες που υπήρξαν δε μπορούν να αγνοηθούν γιατί μάς δημιούργησαν πολλά προβλήματα, ωστόσο πρέπει να αξιολογούνται βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών και του όγκου της νομοθέτησης που έπρεπε να μετουσιωθεί σε πράξη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Α. Τα νέα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

-Ένα νέο έντυπο που θα μπει στη ζωή μας είναι η δήλωση στοιχείων εργασιακής σχέσης. Κάθε μεταβολή της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου, εκτός αυτών που σχετίζονται με το χρόνο εργασίας του, θα δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την υποβολή του εντύπου «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης». Τα στοιχεία που θα δηλώνονται στο νέο έντυπο θα είναι αυτά που σχετίζονται με τη μεταβολή των αποδοχών, τη μετατροπή σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου, τη μετατροπή μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, την αλλαγή ειδικότητας, καθώς και τη μεταβολή προσώπου του εργοδότη.

-Η λύση της σχέσης εργασίας θα δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την υποβολή ενός ακόμη νέου εντύπου που θα ονομάζεται «Έντυπο λύσης της σχέσης εργασίας». Στο έντυπο αυτό θα δηλώνεται η λύση της σχέσεως εργασίας είτε αυτή επέρχεται με καταγγελία σύμβασης, ή με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου, ή με κοινή συμφωνία των μερών, είτε λόγω συμπλήρωσης του χρόνου που έχει συμφωνηθεί σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Β. Εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές υποβολές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Κάθε εργοδότης που δεν έχει υποβάλει εμπροθέσμως το έντυπο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, θα μπορεί να το πράξει με εκπρόθεσμη υποβολή (ηλεκτρονικά), ενώ θα δύναται να υποβάλει και τροποποιητικές δηλώσεις μέσω των οποίων θα διορθώνονται διάφορα στοιχεία εντύπων που έχουν ήδη υποβληθεί. Παράλληλα, θα καταργηθεί η χειρόγραφη υποβολή εντύπων που ισχύει σήμερα για περιπτώσεις εκπρόθεσμων υποβολών.

Γ. Ενιαία μητρώα και κωδικοί μεταξύ ΣΕΠΕ – e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ

Αφού τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, θα ενοποιηθούν και θα συγχρονιστούν αφενός μεν, οι κωδικοί και τα μητρώα μεταξύ ΣΕΠΕ, e-ΕΦΚΑ και Ο.Α.Ε.Δ., αφετέρου δε, οι κωδικοί ειδικοτήτων και επαγγελμάτων μεταξύ ΕΡΓΑΝΗ, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι κωδικοί μεταξύ Σ.Ε.Π.Ε. και Α.Π.Δ. για ειδικότητες κ.λπ. δεν ήταν ταυτόσημοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομοιόμορφη απεικόνισή τους και συχνά να δημιουργούνται προβλήματα.

Δ. Προσυμπλήρωση ΑΠΔ

Μετά τη μετάβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) θα αυτοματοποιηθεί και θα προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών και εφόσον υλοποιηθεί από το υπ. Εργασίας θα αποσυμφορήσει αρκετά τα λογιστικά γραφεία, αφού θα απαλλαγούν από μία σημαντική υποχρέωση. Βέβαια, μία ακόμη αλλαγή που πρέπει να υλοποιηθεί εν μέσω μάλιστα της μετάβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι η κατάργηση της υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, αφού πρέπει να βρεθεί ο τρόπος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου για την αυτόματη δημιουργία του βάσει των ήδη υποβληθέντων στοιχείων.

Με την υλοποίηση των ανωτέρω θα μειωθεί αρκετά ο χρόνος που αναλώνεται από τους λογιστές-φοροτεχνικούς για την υποβολή των ανωτέρω εντύπων, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση της λεγόμενης ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας που ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί και αφορά σε υποχρεώσεις όχι μόνο του υπ. Εργασίας, αλλά και του υπ. Οικονομικών.

Ε. Παροχή βοήθειας στους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Την περίοδο της πανδημίας του covid-19 έγινε έντονη όσο ποτέ η ανάγκη για τη λειτουργία ενός help desk που θα έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες στους χρήστες προκειμένου να υποβάλλονται απρόσκοπτα τα διάφορα νέα έντυπα. Πλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις θα λειτουργεί ομάδα άμεσης παροχής βοήθειας στους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που θα αποτελείται από 15 Επιθεωρητές Εργασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Σ.ΕΠ.Ε. Έργο της ομάδας θα είναι η παροχή οδηγιών για τη χρήση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

ΣΤ. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Όσον αφορά στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας  θα δηλώνεται ψηφιακώς κάθε μεταβολή που αφορά στο χρόνο εργασίας των εργαζομένων (σ.σ. ιδίως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας), το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, καθώς και οι άδειες.

Τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα διασταυρώνονται με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί εξαρχής καθολικά, αλλά μετά από απόφαση του υπ. Εργασίας θα καθοριστούν οι κλάδοι, το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο.

Πηγή : taxheaven.gr

Share This Story, Choose Your Platform!