Ανατροπές στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φετινού Εν.Φ.Ι.Α. φέρνει η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
Λόγω της καθυστέρησης που προκαλείται στην εκκαθάριση και αποστολή των 7,2 εκατομμυρίων σημειωμάτων στο υπουργείο Οικονομικών δουλεύουν ήδη το σενάριο με το περσινό μοντέλο αποπληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας.

Με το συγκεκριμένο οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν την πρώτη δόση από τις έξι δόσεις του φόρου έως το τέλος Σεπτεμβρίου αλλά θα τους παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής έως το τέλος Οκτωβρίου χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πρώτες δόσεις του Εν.Φ.Ι.Α., Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, οι υπόχρεοι θα μπορούν να τις πληρώσουν μαζί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Επισημαίνεται ότι η τελευταία δόση εξόφλησης του φετινού Εν.Φ.Ι.Α. παραμένει η 28η Φεβρουαρίου του 2022.
Ειδικά για το 2021 εκτιμάται πως περίπου 200.000 – 250.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους θα πληρώσουν φέτος μειωμένο κατά 50% Εν.Φ.Ι.Α., ενώ αρκετοί θα είναι και αυτοί που θα απαλλαγούν πλήρως.
Σήμερα περισσότεροι από 1,22 εκατ. ιδιοκτήτες καταβάλλουν μειωμένο κατά 50% Εν.Φ.Ι.Α. και μαζί με αυτούς, που θα προστεθούν, θα φθάσουν το 1,5 εκατομμύριο.
Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης, ακόμα και οι άνεργοι είδαν τα εισοδήματά τους το προηγούμενο έτος να περιορίζονται δραστικά, με αποτέλεσμα να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Εν.Φ.Ι.Α. .

Κούρεμα από 50% έως 100% στον Εν.Φ.Ι.Α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του Εν.Φ.Ι.Α. του 2020, τον περασμένο χρόνο απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από το σύνολο του Εν.Φ.Ι.Α. που αναλογούσε στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους 1.220.476 φυσικά πρόσωπα.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον Εν.Φ.Ι.Α.

Για να χορηγηθεί έκπτωση 50% ή πλήρης στον Εν.Φ.Ι.Α. θα πρέπει:

1) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

2) Πλήρης απαλλαγή από τον Εν.Φ.Ι.Α. χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω.

Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
  • το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Πηγή : bankingnews.gr (από ρεπορτάζ του κ. Μάριου Χριστοδούλου)
By Published On: 4 Αυγούστου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπουργείο Οικονομικών : Διπλή δόση Εν.Φ.Ι.Α. τον Οκτώβριο του 2021 φέρνει η παράταση των δηλώσεωνTags: ,

Share This Story, Choose Your Platform!