Παράταση μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 έλαβε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

Η απόφαση ορίζει ακόμα πως για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 27η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας κατά περίπτωση.

Με βάση τα παραπάνω, διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να προβούν στην ολοκλήρωση γονικών παροχών ή δωρεών εντός του φορολογικού έτους 2020, οι οποίοι ουσιαστικά (όπως αναλύσαμε σε σημείωμά μας της 20ης Δεκεμβρίου) προσπαθούν μέσω της μεθόδου αυτής να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν φορολογικά βάρη που προέρχονται από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Share This Story, Choose Your Platform!