Έναν χρήσιμο οδηγό με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις επιλογές που παρέχονται σήμερα για την εξόφληση των χρεών προς την εφορία αλλά και εκείνες που έχουν εξαγγελθεί και θα ισχύσουν από τον Μάιο του 2021, δημοσίευσε η εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, στην έντυπη έκδοσή του, της 25ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

1.Οι οφειλέτες του Δημοσίου που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής σε καμία ρύθμιση, τι μπορούν να κάνουν;
Για όλες τις οφειλές, νέες και παλαιές, οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεση τους την πάγια ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις. Οι οφειλές από τακτικές υποχρεώσεις όπως είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο ΕΝΦΙΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ έκτακτες φορολογικές οφειλές ( π.χ φόρος κληρονομιάς) μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

2. Ποιες οφειλές υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση;
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ /Ελεγκτικά Κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Ωστόσο μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στην πάγια ρύθμιση;
Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα). Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).

4. Από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης που είναι 30 ευρώ.

5. Πότε χάνει κάποιος την πάγια ρύθμιση και τι συνέπειες έχει;
Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα εάν ο οφειλέτης:
– Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς.
– Δεν καταβάλει την τυχόν μια εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

6. Κάποιος που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να υπαχθεί τώρα για πρώτη φορά;
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων πλέον δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης. Έχει λήξει η προθεσμία υπαγωγής. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συγκεκριμένα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

7. Όσοι είναι στη ρύθμιση των 120 δόσεων πότε κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός;
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται η βασική αιτία απώλειας της ρύθμισης των 120 δόσεων με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής είναι εάν δεν καταβάλει ο οφειλέτης δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το χρονικό διάστημα και δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

8. Φορολογούμενος που είχε ενταχθεί σε ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων και ανήκει στους πληττόμενους από τη πανδημία του κορωνοϊού δεν κατέβαλε τις δόσεις της ρύθμισης τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020 αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής. Τι θα γίνει με τις δόσεις αυτές;
Η περίοδος αναστολής πληρωμής λήγει στις 30/4/2021.Οι παραπάνω δόσεις θα προστεθούν από τον Μάιο του 2021 και μετά στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

9. Φορολογούμενος που ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει δύο δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Τι επιλογές έχει;
Από τον Νοέμβριο του 2020 θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη ρύθμιση η οποία αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματα της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

10. Για τις οφειλές που ανεστάλησαν για τους οικονομικά πληττόμενους και αφορούν στην περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 θεσπίζεται νέα ειδική ρύθμιση;
Ναι. Οι οφειλές αυτές έχουν ανασταλεί έως το τέλος Απριλίου 2021 και στη συνέχεια μπορούν να ρυθμιστούν είτε άτοκα σε έως 12 μηνιαίες δόσεις είτε εντόκως με επιτόκιο 2,5% από 13 % έως 24 μηνιαίες δόσεις. Μπορούν βέβαια να ενταχθούν και στη πάγια ρύθμιση που προσφέρεται αλλά δεν συμφέρει τον οφειλέτη.

Share This Story, Choose Your Platform!