Με τα άρθρα 1 και 2 της τροπολογίας του Υπ. Οικ. συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013) και ειδικότερα:

  • Υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020 καθώς και των φυσικών προσώπων
  • Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
By Published On: 21 Απριλίου, 2021Categories: ΝΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΝΠ φορολογικού έτους 2020 και δοσολόγιο

Share This Story, Choose Your Platform!