Την έναρξη υποβολής φακέλων προς έγκριση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας CoViD-19, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank – HDB).

Θα ακολουθήσουν από αύριο, με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, όλοι οι υπόλοιποι από τους συνολικά 12 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ελληνικό Δημόσιο για τον β’ κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας  διαθέτει 780 εκατ. ευρώ, τα οποία με τη μόχλευση μέσω της Hellenic Development Bank  θα μετατραπούν σε επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Από αυτά, το 85% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το 15% μεγάλες επιχειρήσεις. Η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες σε ποσοστό 80%.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με το νέο προσωρινό πλαίσιο της Ε.Ε. , η εκταμίευση των δανείων έχει χρονικό ορίζοντα την 30η Ιουνίου 2021.

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!