Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με περιεχόμενο τη ρύθμιση εργασιακών ζητημάτων αιτία της πανδημίας Covid-19.

Η πρώτη Κ.Υ.Α. – Αριθμ. οικ. 17787/520 – επικυρώνει νομικά την συνάρτηση ανάμεσα στην ολοκλήρωση του σχολικού έτους με την άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Η δεύτερη Κ.Υ.Α. – Αριθμ. οικ. 17788/346 – θεσμοθετεί το σχέδιο απόφασης που δημοσιεύσαμε εχθές,επίκεντρο του οποίου είναι η διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την περίοδο του μηνός Μαϊου 2020. Επιπλέον ρυθμίζονται τα εξής :

  • η παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας
  • η ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας
  • η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας
  • η οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας
  • ο προσδιορισμός των εξαιρέσεων από τις παραπάνω πρόνοιες

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

 

Share This Story, Choose Your Platform!