Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» στην ΑΑΔΕ, η οποία εκτελεί το περιεχόμενο της απόφασης  Α.1099/2020 (Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19)

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7.5.2020.

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση εδώ.

Μπείτε στην πλατφόρμα εδώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε. εδώ.

 

Share This Story, Choose Your Platform!