Αθήνα 16 Μαΐου 2020

Τις δραστηριότητες των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν την Δευτέρα 18 Μαΐου και τους κανόνες λειτουργίας τους γνωστοποίησε, σήμερα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Δελτίο Τύπου. Ουσιαστικά, συνεχίζει να υλοποιείται ο κυβερνητικός οδικός χάρτης της σταδιακής επαναλειτουργίας της Οικονομίας, με την αίρεση βέβαια, των όποιων περιορισμών επιβάλει η κρατούσα πανδημία.

Share This Story, Choose Your Platform!