Επικοινωνήσω αποτελεσματικά με την Αγορά

 Το θέμα Όλες οι μορφές επικοινωνίας και marketing είναι διαθέσιμες. Ενδεικτικά : B2B Marketing, social media, branding, viral marketing και neuromarketing Τo blueprint Συνδυαστικός σχεδιασμός, διαρκής μέτρηση της καμπάνιας, πριν και μετά το launch και εφαρμογή εργαλείων ευθυγράμμισης, ανάλογα με [...]

By |2020-03-17T12:02:46+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Δημιουργήσω ένα business concept

Το θέμα Χρήση εξαιρετικά ειδικών μεθόδων (Franchising, εξυπηρέτηση πελατών, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, customer experience ideas, ειδικά εμπορικά αποτυπώματα - social, subculture κλπ) για την προσέγγιση πελατολογίου ή τον εντοπισμό ζήτησης σε νησίδες της αγοράς Τo blueprint Σύσταση ειδικής ομάδας δράσης, ερωτηματολόγια [...]

By |2020-03-17T12:00:59+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Φτιάξω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Το θέμα Σχεδιασμός e-shop με λειτουργικότητα, ασφάλεια και μετρήσιμο εμπορικό και χρηματοοικονομικό αντίκτυπο Τo blueprint Ψηφιακά εργαλεία προβολής και ασφάλειας τελευταίας γενιάς, σύνδεση με την εμπορική διαχείριση και / ή το ERP χρήσης της επιχείρησης, ροή παρακολούθησης εκτέλεσης παραγγελίας.

By |2020-03-17T11:58:26+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Ψηφιοποιήσω τα αρχεία μου με ασφάλεια

Το θέμα Ενοικίαση ψηφιακού χώρου – παραχώρηση εργαλείων αρχειοθέτησης – δυνατότητας χρήσης ετοίμων υποδειγμάτων προς χρήση (πχ φάκελοι αίτησης δημιουργίας εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ή υποβολής αίτησης χρηματοδότησης) Τo blueprint Η βάση έχει σχεδιαστεί από εμάς. Ο επιχειρηματίας ενοικιάζει το χώρο [...]

By |2020-03-17T11:56:12+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Σχεδιάσω ένα νέο προϊόν ή / και υπηρεσία

Το θέμα ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η προώθηση και η νομική κατοχύρωση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης. Τo blueprint Εξειδικευμένος σχεδιασμός υπό το αυστηρό πλαίσιο ενός λεπτομερούς και ολοκληρωμένου top – down χρονοδιαγράμματος

By |2020-03-17T11:54:53+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Υποβληθώ σε business check – up

Το θέμα Μπορείτε να αξιολογήσετε αντικειμενικά την απόδοση της εταιρείας σας, είτε σε επίπεδο διευθύνσεων (καθέτως), είτε σε επίπεδο απόδοσης (οριζοντίως) είτε συνδυαστικά. Μέσα σε 48 ώρες, η επιχείρηση σας υποβάλλεται σε ειδικά tests, με σκοπό τον όσο το δυνατό [...]

By |2020-03-17T11:53:16+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Αποκτήσω σύγχρονη εταιρική κουλτούρα

Το θέμα Το απόλυτο ζητούμενο κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η λειτουργική, αποτελεσματική και εύκολη διασύνδεση της με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών βάσει της και αναμένεται [...]

By |2020-03-17T11:51:59+03:0017 Μαρτίου, 2020|Categories: Πως να ...|0 Σχόλια

Τίτλος

Go to Top