Έναν χρόνο μετά την πρώτη έκδοσή της, η έρευνα της EY, Attractiveness Survey Ελλάδα 2020, διαπιστώνει ότι, παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η πανδημία, η θετική διάθεση των διεθνών επενδυτών για τη χώρα, παγιώνεται. Η συνέχιση, όμως, των μεταρρυθμίσεων, σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, είναι κρίσιμη για το μέλλον, καθώς η χώρα έχει αρκετή απόσταση να καλύψει, ακόμη.

Εδώ, μπορείτε να δείτε την περίληψη της έρευνας.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έρευνα.

Share This Story, Choose Your Platform!