Το outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, σε μια εξέλιξη η οποία αποτελεί επισφράγισμα της σημαντικής μείωσης των επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Συγκεκριμένα, οι προοπτικές του ελληνικού banking αναθεωρήθηκαν σε θετικές από σταθερές προηγουμένως, χάρη στην περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού απομείωσης των NPLs, μέσω κυρίως των πωλήσεων NPLs και των τιτλοποιήσεων (σ.σ. Ηρακλής).

Επίσης, στα θετικά δεδομένα προσμετράει και την σταδιακή ενίσχυση της τραπεζικής κερδοφορίας, η οποία βέβαια, όπως σημειώνει, ξεκινάει από χαμηλή βάση σε σχέση με τα τραπεζικά συστήματα των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης.

«Η βελτίωση του outlook αντανακλά τις προσδοκίες μας για τις πιστωτικές συνθήκες του συστήματος τους επόμενους 12 έως 18» συμπληρώνει ο Moody’s, ο οποίος στους ενθαρρυντικούς παράγοντες συγκαταλέγει και τις προοπτικές της ευρύτερης ελληνικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί την Ελλάδα με Ba3 και σταθερό outlook. Αυτό πρακτικά κατατάσσει τη χώρα μας στην υψηλότερο επίπεδο της κατηγορίας Speculative Grade (και ειδικότερα στην τρίτη βαθμίδα της υποκατηγορίας speculative elements).

Ο δείκτης NPLs στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τον Δεκέμβριο του 2020, ανέρχεται σε 32,9% επί των συνολικών δανείων, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με το 2017, όταν κυμαινόταν στο 40%.

Το συγκεκριμένο ποσοστό εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω εντός του 2021, χάρη στις συνεχιζόμενες τιτλοποιήσεις NPLs μέσω του Ηρακλή. Στόχος δε, είναι η διαμόρφωση μονοψήφιων NPLs το αργότερο έως το 2022.

Πηγές : moodys.com και moneyreview.gr

Share This Story, Choose Your Platform!