Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε σήμερα 6/11 την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε  «Ba3» από «B1», επιβεβαιώνοντας σε σταθερό το outlook.
Όπως αναφέρει η Moody’s η αναβάθμιση οφείλεται στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη επιφέρει απτή πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση και η συμμόρφωση και η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές παρά τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως στον τομέα του τουρισμού.
Η οικονομία της Ελλάδας θα ωφεληθεί από τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε συνδυασμό με εισροές πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανάκαμψης.
Οι ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επιστροφή σε μια συνετή δημοσιονομική θέση, θα οδηγήσουν σε σταδιακή αντιστροφή της τάσης του δημόσιου χρέους.
Επιπλέον, η Ελλάδα επωφελείται από μια πολύ ευνοϊκή δομή του χρέους της και τα χαμηλά τοκοχρεολύσια.
Οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη της Moody’s ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν τα οφέλη των θεσμικών και μεταρρυθμίσεων ενσωματωθούν πλήρως και είναι ορατά.
Επίσης, ο τραπεζικός τομέας – παρά τις περαιτέρω βελτιώσεις κατά το παρελθόν έτος – εξακολουθεί να απαιτεί ισχυρή δράση για τη βελτίωση της αδύναμης ποιότητας του ενεργητικού του.
Από την τελευταία δράση αξιολόγησης τον Μάρτιο του 2019, η δυναμική για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ήταν ισχυρή. Εξακολουθεί να σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις εκκρεμείς δεσμεύσεις μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018.
Αυτά βασίζονται στα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας μεταξύ 2015 και 2018, το οποίο έδωσε σημαντική έμφαση στις θεσμικές και μεταρρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις.
\Οι βελτιώσεις στα θεσμικά όργανα και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας είναι ορατές σε τομείς όπως η ανεξάρτητη διοίκηση εσόδων, με αποτέλεσμα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και βελτιωμένη συμμόρφωση.
Η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έχει θετικές επιπτώσεις στη φορολογική συμμόρφωση καθώς και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς μια πιο συστημική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) μέσω του προγράμματος Hercules Asset Protection Scheme (APS), καθώς και ένα νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στη αρχή του 2021.
Οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα συνεχίζονται, παράλληλα με περαιτέρω μέτρα για την ευθυγράμμιση της ποιότητας και του επαγγελματισμού της δημόσιας διοίκησης με τους ευρωπαίους συνομηλίκους.
Συνολικά, αυτές οι μεταρρυθμίσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση των παραγόντων της οικονομικής κρίσης και του χρέους της Ελλάδας της τελευταίας δεκαετίας.
Ενώ θα χρειαστεί δέσμευση για πολλά χρόνια για να αποκομίσει η Ελλάδα τα πλήρη οφέλη των θεσμικών αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, αυτές οι βελτιώσεις αρχίζουν να αντικατοπτρίζονται στους δείκτες διακυβέρνησης.
Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε όλους τους Παγκόσμιους Δείκτες Διακυβέρνησης που η Moody’s θεωρεί από το 2016, το πρώτο πλήρες έτος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής. Τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών απόδοσης της ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης (IAPR) δείχνουν μια σαφή ανοδική τάση στην είσπραξη και την επιβολή του φορολογικού χρέους από το 2017.
Η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, παράλληλα με τα αυξημένα κίνητρα και τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην ικανότητα του IAPR, θα πρέπει να στηρίζει περαιτέρω τις πρόσφατες βελτιώσεις στην είσπραξη φόρων.
Κατά την άποψη του Moody’s, ο κίνδυνος αναστροφής αυτών των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια είναι χαμηλός.
Η σημερινή κυβέρνηση εκλέχθηκε σε μια πλατφόρμα οικονομικών και φιλικών προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεων και φαίνεται πιθανό να χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να προωθήσει αυτήν την πλατφόρμα.
Μεσοπρόθεσμα, η σημερινή αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψη της Moody’s ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει τη συμμόρφωση με τους απαιτητικούς στόχους που συμφωνήθηκαν με το Eurogroup και ότι τα κίνητρα και από τις δύο πλευρές είναι αρκετά ισχυρά για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν νωρίτερα τη δεκαετία.
Παρά τη σημαντική οικονομική συρρίκνωση που προκύπτει από το σοκ που προκαλείται από τον κορωνοϊό, η Moody’s αναμένει ισχυρότερες επενδυτικές προοπτικές να υποστηρίξουν την ανάκαμψη και να βελτιώσουν ουσιαστικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.
Η εκταμίευση των κονδυλίων ανάκαμψης της ΕΕ, για την οποία η Ελλάδα θα είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος της ζώνης του ευρώ, θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις επενδύσεις.
Ενώ η Moody’s αναμένει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα συρρικνωθεί κατά περίπου 9% το 2020, αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη το 2021.
Το πιο σημαντικό για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο περίπου 3,5% μεσοπρόθεσμα.
Η Ελλάδα θα λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019) από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, από τα οποία το 60% θα είναι χορηγήσεις.
Τα κεφάλαια προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την αποκατάσταση των χαμηλών επενδύσεων της Ελλάδας.
Η Ελλάδα λαμβάνει επίσης σημαντικά πολυμερή κεφάλαια από άλλες πηγές, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η ένταξη της Ελλάδας στο μεγάλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (PPP) συμβάλλει στη διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τις ελληνικές τράπεζες και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.
Στο παρελθόν, η Ελλάδα κατά καιρούς απέτυχε να υλοποιήσει σχέδια δημόσιων επενδύσεων και οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν αδύναμες.
Βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στο πρόσφατο παρελθόν είναι ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης επενδύσεων, το οποίο μεταξύ άλλων μετριάζει σημαντικά τη γραφειοκρατία για νέες επενδύσεις και αφαιρεί βασικά εμπόδια, εκτός από την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά.
Σύμφωνα με τις έρευνες Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η έναρξη μιας επιχείρησης είναι πλέον πιο αποτελεσματική στην Ελλάδα από οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2019 έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2002, εν μέρει λόγω αρκετών επιτυχημένων ιδιωτικοποιήσεων και πιο πρόσφατα στον τομέα των ακινήτων.
Η πρόσφατη απόφαση της Microsoft  να δημιουργήσει τρία κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα είναι μια ένδειξη της βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για ξένες επενδύσεις.
Η κυβέρνηση πλησιάζει επίσης στην ενημέρωση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θα είναι σημαντικός εάν η χώρα πρόκειται να κάνει πλήρη χρήση των διαθέσιμων πόρων ανάκαμψης της ΕΕ.
Η Moody’s προβλέπει ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα αυξηθεί σημαντικά το 2020, σε περίπου 200% του ΑΕΠ, προτού υποχωρήσει και πάλι από το 2021 και μετά από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη.
Ωστόσο, ο ίδιος ο λόγος του χρέους είναι πιο περιορισμένης σημασίας από ό, τι για άλλες χώρες, δεδομένης της πολύ μεγάλης διάρκειας διάρθρωσης του χρέους και της σημαντικής και επαναλαμβανόμενης ελάφρυνσης του χρέους που παρέχουν οι πιστωτές της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.

Αδύναμος ο τραπεζικός τομέας

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει πολύ αδύναμος, χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα ενεργητικού.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με το δείκτη NPEs να διαμορφώνεται στο 36,7% τον Ιούνιο του 2020, και είναι πιθανό να αυξηθούν δεδομένου του οικονομικού αντίκτυπου της κρίσης.
Ωστόσο, ακόμα και εδώ είναι εμφανείς οι βελτιώσεις.
Τα NPEs μειώθηκαν κατά 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2020.
Το πρόγραμμα Hercules APS που λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι ένα σημαντικό βήμα για τον «καθαρισμό» των ισολογισμών των τραπεζών από NPEs.
Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι χρειάζονται περισσότερα και έχει δηλώσει ότι πιθανότατα θα προχωρήσει με μια συμπληρωματική πρόταση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα καλύπτει μεγαλύτερο ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα στοχεύει επίσης στην αντιμετώπιση των μεγάλων ποσών αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες
η Moody’s σημειώνει επίσης ότι η πανδημία προκάλεσε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων.
Η αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ευρώπη, παρά τις ευνοϊκότερες επιδόσεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του «πρώτου κύματος», θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω καθυστέρηση στα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του 2021.

Πηγή : bankingnews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!