Ηλεκτρονικός φάκελος οχημάτων δημιουργείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο φάκελος θα ανοίγει realtime την πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες κάθε οχήματος σε δύο αποδέκτες, τους ιδιοκτήτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Μέσα από την ψηφιακή πύλη, gov.gr, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα μπορούν κάνοντας κλικ στην εφαρμογή myAuto να βλέπουν στοιχεία για την άδεια του οχήματός τους, την ασφαλιστική του κάλυψη, τους ελέγχους ΚΤΕΟ κ.ά.

Αντίστοιχο ψηφιακό «παρατηρητήριο», με την ονομασία Audit-Car, θα έχουν στη διάθεσή τους και οι ελεγκτικές αρχές, που θα μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να διασταυρώσουν στοιχεία σχετικά με τα οχήματα. Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία αναμένεται να δώσει λύση και σε ένα χρονίζον πλέον πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από τη βεβαίωση και επιβολή προστίμων για όσους ιδιοκτήτες δεν περνούν τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και προβλέπεται από το 2015 η διασταύρωση των οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ έχει καταστεί αδύνατο για το ελληνικό Δημόσιο να «παντρέψει» τις βάσεις δεδομένων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών. Εκτιμάται ότι 4 στα 10 οχήματα στη χώρα μας δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μέχρι σήμερα, ουσιαστικά, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα βρίσκονται διασκορπισμένες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, γεγονός που καθιστά τη διασταύρωση δύσκολη και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα βρίσκεται σε διαβούλευση ως τις 17 Ιουλίου 2021. Σε αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων,  η υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων. Οι δύο νέες e-εφαρμογές, που θα φιλοξενούνται στο gov.gr, ονομάζονται myAuto και Audit-Carκαι θα παρέχουν realtimeπρόσβαση σε βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα, όπως τα βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, τον τεχνικό έλεγχο και την ασφάλιση του οχήματος.

Η υπηρεσία myAuto απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, ενώ η υπηρεσία Audit-Carστις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου οχημάτων, καθώς και στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται τις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες.

Με την προτεινομένη ρύθμιση, εισάγεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης, ψηφιακά, σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στα οχήματα, τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών, όσο και στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Στόχος είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η πληρέστερη ενημέρωση, η ασφαλέστερη άντληση πληροφοριών και η διασταύρωση των τηρουμένων στα μητρώα του Δημοσίου στοιχείων που αφορούν σε κάθε όχημα.

Real time πρόσβαση σε πληροφορίες

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν real time πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται ιδίως με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,

β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,

γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,

δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (KTEO) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,

ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,

στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,

ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και

η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας Audit-Car.

Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημοσίου, και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Πηγή : ot.gr
By Published On: 5 Ιουλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο myAuto : Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος οχημάτων στο gov.grTags: , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!