Δημοσιεύθηκε η απόφαση  Ε.2129/2021 με την οποία ορίζονται τα εξής :

Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty).

1. Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1031/2021 (Β’ 839) καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής my property, που αφορούν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ενόψει σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και δηλώσεις που αφορούν τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.
Με την ίδια αυτή απόφαση ορίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/5/2021, η υποβολή των δηλώσεων μέσω της εφαρμογής myproperty δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αυτών σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τη διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση Α.1137/2020 (Β’ 2423).

Ακολούθως, με την απόφαση Α.1126/2021 (Β’ 2315) παρατάθηκε η ως άνω δυνατότητα έως και την 28/6/2021.

Συνεπώς, από την 29/6/2021 όλες οι προαναφερόμενες δηλώσεις υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά και μόνο μέσω της εφαρμογής my property.

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, όπως δηλώσεις που αφορούν συμβολαιογραφικά έγγραφα συστάσεων ή τροποποιήσεως συστάσεων οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεις φόρου χρησικτησίας, πλασματικές δηλώσεις, δηλώσεις για πώληση ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου, δηλώσεις για επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου, δηλώσεις για μεταγραφή δικαστικών αποφάσεων, δεν υποβάλλονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής my property, αλλά με τη διαδικασία που ορίζεται με την Α.1137/2020.

2. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 28/6/2021 σε έντυπη μορφή και όχι μέσω της εφαρμογής myproperty, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ως άνω εφαρμογής. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις ενημερώνοντας παράλληλα και τη Δ.Ο.Υ..

3. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «myproperty» λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή +30 213 162 1000 του Κ.Ε.Φ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της Α.Α.Δ.Ε.. Μέσα από το σχετικό μενού επιλέγετε “1” (“υπηρεσίες TAXISnet”) και στη συνέχεια το “2” (myproperty).


Δείτε τα βίντεο που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες :

Επιπλέον, κατεβάστε έναν χρήσιμο οδηγό σε μορφή Q&A, καθώς και τις έντυπες αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ.

 

By Published On: 29 Ιουνίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο myPROPERTY : Στη διάθεση των ενδιαφερομένων η πλατφόρμα δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτωνTags: , ,

Share This Story, Choose Your Platform!