ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την Ασφάλεια της περιόδου 2020 – 2025

Τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας για την περίοδο 2020-2025 παρουσίασε σήμερα (24/7/2020) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για τη στήριξη των κρατών μελών στην [...]