Ο κίνδυνος απάτης στις ΜμΕ και ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο της Ειρήνης Ι. Παπαδοπούλου* Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τον βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας και αναπόσπαστο στοιχείο του μηχανισμού παραγωγής της. Η ελληνική οικονομία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για ανάπτυξη και σταδιακό απεγκλωβισμό από τη μακροχρόνια οικονομική [...]