Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020 (THE 2020 EU JUSTICE SCOREBOARD). Ο πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να [...]