Οι κομβικές επενδύσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin. Όπως αναφέρθηκε, το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς: •Μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων • Προς ένα [...]