Προστασία δεδομένων και σωστή διαχείριση cookies

Των Κρυσταλί Μπούρχα* και Απόστολου Βόρρα*​ Με τις διαδικτυακές δραστηριότητες και επικοινωνίες να επεκτείνονται σε κάθε σχεδόν πτυχή της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας, οι ανεξάντλητες δυνατότητες που παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον για τη διαβίβαση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πολλαπλούς αποδέκτες, [...]