Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

Ξεκινά σταδιακά η εφαρμογή της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52445 ΕΞ 2023, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B' 2385/12.04.2023. Αναλυτικά η ΚΥΑ έχει ως εξής: Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΦΕΚ [...]