Υπουργείο Οικονομικών : Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος-Τροπολογία επί του άρθρου 3 ν.4734/20

Όποιος διαπράττει αδίκημα από το οποίο αποκομίζει περιουσιακό όφελος, ακόμη κι αν η πράξη του επισύρει πολύ μικρής διάρκειας ποινή φυλάκισης, θα ερευνάται στο εξής και για τυχόν εμπλοκή του σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή σε ξέπλυμα [...]